do góry

O spółce

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.   Obecnie zatrudniamy ponad pół tysiąca pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i zagranicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK S.A. sa autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych. Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje ponad 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni Spawalnicy to Inżynierowie posiadający świadectwa EWE, IWE oraz aktualny

Nasza działalnośćNajnowsze informacje

Raport bieżący nr 13/2018 - Wykaz akcjonariuszy na NWZA lista powyżej 5%.

2018-03-22 14:13

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w Opolu w dniu 22 marca 2018 roku.     Dokument Pobierz Wykaz

czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej.

2018-03-22 14:11

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 22 marca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pana Mariusza Zawiszę w skład Rady Nadzorczej Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Mariusza Zawiszy

czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2018 - Uchwały podjęte przez ZWZA

2018-03-22 14:10

Zarząd Remak S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A. w dniu 22 marca 2018 roku.     Dokument Pobierz Uchwał ZWZA  

czytaj więcej


Nasza Oferta

Możemy pochwalić się bogatą ofertą handlowo-usługową wspartą wieloma certyfikatami, które potwierdzają profesjonalizm i rzetelność naszych usług. Wieloletnie doświadczenie w ich realizowaniu, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, uznane jest zawsze licznymi referencjami. Nasza oferta to przede wszystkim:Galerie

Nasza lokalizacjaDane kontaktowe


Formularz kontaktowy

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

logo remak

Informacje o spółce

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

Copyrights Remak S.A.