Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych. W zakres naszych kompetencji wchodzi m.in.:

 • opracowanie indywidualnego projektu realizacji rozruchu, a także kompletnej dokumentacji rozruchowej, w tym instrukcji eksploatacji,
 • koordynacja współpracy pomiędzy inwestorem, wykonawcami,
 • prowadzenie odbiorów pomontażowych instalacji we wszystkich branżach,
 • rozruch tzw. „zimny” – próby funkcjonalne potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie układów technologicznych przeprowadzane przed podaniem czynników procesowych i wykonywane bez obciążenia,
 • rozruch tzw. „gorący” nazywany również ruchem regulacyjnym – próby wykonywane po przeprowadzeniu rozruchu „zimnego” charakteryzujące się przeprowadzaniem ich z użyciem czynników procesowych i wykonywane pod obciążeniem,
 • współpraca z biurami projektowymi podczas tworzenia rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających osiągnąć optymalnie wysoką sprawność i efektywność,
 • optymalizacja pracy indywidualnych urządzeń jak również całości instalacji,
 • przeprowadzenie ruchu próbnego potwierdzającego gotowość instalacji do pracy ciągłej,
 • wsparcie inżynierskie w okresie gwarancji oraz obsługa pogwarancyjna.


 

W 2019 r. Grupa Rozruchowa REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. z sukcesem zakończyła rozruch nowej ekologicznej instalacji cieplnej o mocy 25MWt opalanej zrębkami drzewnymi dla MPEC Olsztyn.

Instalacja składała się m.in. z:

 • kotła wodnego o mocy nominalnej 25MWt z rusztem narzutowym,
 • układu Odzysku Ciepła ze spalin o mocy nominalnej 4MWt wraz z układem oczyszczania kondensatu,
 • instalacji magazynowania i podawania paliwa w oparciu o podłogi ruchome i system przenośników taśmowych,
 • instalacji odpylania spalin w oparciu o filtry workowe.


 

Grupa Rozruchowa prowadziła również prace związane z rozruchem, regulacją i optymalizacją pracy:
 • nowego kotła rusztowego typu WR-40 opalanego węglem kamiennym – EC Polkowice,
 • nowej instalacji odsiarczania spalin w technologii półsuchej wraz z instalacjami towarzyszącymi –
 • EC Polkowice,
 • nowej instalacji odazotowania spalin w technologii SNCR wraz z układem rozładunku i magazynowania reagenta – EC Polkowice,
 • nowego duobloku energetycznego o mocy 29,5MWe znajdującego się na terenie Koksowni Częstochowa Nowa opalanego gazem koksowniczym.
Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.