Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektów w Polsce i za granicą. 

Zakres prac Wydziału Gazownictwa obejmuje budowy/remonty i modernizacje:

  • gazociągów przesyłowych,
  • stacji redukcyjno – pomiarowych i pomiarowych,
  • zespołów zaporowo – upustowych,
  • śluz nadawczych – odbiorczych tłoka. 

Spółka pozyskała wszelkie uznania technologii spawalniczych dla wymaganych na rynku średnich grubości gatunków materiałowych gazociągów. Posiada również wszystkie wymagane technologie w obszarze gazownictwa. 
 


 

Spółka realizowała np. projekt rozbudowy tłoczni gazu w Odolanowie, który stanowi strategiczną inwestycję państwową w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Spółka posiada technologie spawania na obiekty technologiczne jakim są tłocznia czy ZZU. Zakres obejmuje spawanie rur DN > 500mm na zgodność z instrukcją GAZ SYSTEM  o oznaczeniu PE-DY-I26, oraz DN< 500 wg instrukcji GAZ SYSTEM PE-DY-I02 (wymagania ogólne). Metody spawania zastosowane w uznaniu: STT/136 zautomatyzowane, STT/136 ręczne, STT/111 w tym również naprawy.

Spółka posiada uznania technologii wg instrukcji PE-DY-I26 gazociąg przesyłowy dla DN700 z centrownikiem wewnętrznym pneumatycznym. Metody spawania zastosowane w uznaniu: STT/136 zautomatyzowane, STT/136 ręczne, STT/111 , 141/111 do napraw złącz.
 

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.