O Firmie

Historia

  • Firma rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do świadczenia usług remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych.
  • W latach 70 zasięgiem świadczonych usług objął większość elektrowni w środkowej i południowej Polsce, zdobywając doświadczenie w działalności modernizacyjnej. Wtedy nastąpił również początek eksportu usług, który rozwijał się dynamicznie w latach osiemdziesiątych.
  • Początek lat 90-tych, to - wobec spadku eksportu - koncentracja na robotach wykonywanych w kraju. Równocześnie, w celu dostosowania struktury przedsiębiorstwa do wymogów zmieniającego się rynku, rozpoczęto zmiany restrukturyzacyjne, głównie związane z organizacją, strukturą zatrudnienia i gospodarka finansową.
  • Od 23 listopada 1994 roku akcję REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. są notowane na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Zakończeniem tych przedsięwzięć była prywatyzacja (1 grudnia 1993 roku). Głównymi właścicielami spółki byli wtedy Elektrim S.A. i Rafako S.A.
  • Ponowny duży rozwój usług eksportowych nastąpił w 2003 roku i jego wysoki poziom trwa do chwili obecnej.
  • Obecnie głównym właścicielem spółki jest ZARMEN Sp. z o.o.

Portret Firmy

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.


 

Wyspecjalizowane wydziały REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.


 

W skład organizacji naszego przedsiębiorstwa wchodzą również oddziały terenowe REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.: Oddział Kędzierzyn-Koźle, Oddział Płock, Oddział Gdańsk, Zaplecze Techniczne Łaziska-Górne z Ośrodkiem Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy.

Obecnie zatrudniamy ponad tysiąc pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i zagranicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. są autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych.

Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje ponad 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni Spawalnicy to Inżynierowie posiadający świadectwa EWE, IWE oraz aktualny Certyfikat kompetencji wg PN-EN 45013 nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF z siedzibą w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Firma posiada uznany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz Laboratorium Kontroli Jakości.

Realizując duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami w branży energetycznej pełniąc rolę znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy.

Dzięki temu jesteśmy przygotowani do realizacji wielu prac specjalistycznych, takich jak wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. Możemy się również pochwalić posiadaniem Certyfikatu na wykonanie i naprawę urządzeń ciśnieniowych wg instrukcji AD HP0.

Dodatkowo realizujemy wszelkie usługi w zakresie remontów, modernizacji i montaży obiektów energetycznych takich jak kotły wodne i parowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi parowe, naprawy urządzeń ciśnieniowych.

Posiadamy nowoczesną infrastrukturę informatyczną wspomagającą zarządzanie klasy MRPII/ERP. W przedsiębiorstwie w szerokim zakresie wykorzystuje się systemy CAD/CAM. Posługujemy się również nowoczesną technologią zapewniającą bezpieczną komunikację w sieciach rozległych.

Wdrożony na potrzeby Spółki system controllingu, stanowiący element skutecznego sterowania poprzez ciągłe prowadzenie analizy porównawczej kosztów, system budżetowania i rachunku kosztów, comiesięcznej analizy planu i jego wykonania pozwala na stawianie diagnozy i podjęcie szybkich działań korygujących, z jednoczesnym delegowaniem uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania.

Zdobyliśmy wiele certyfikatów gwarantujących, iż nasze usługi są rzetelne i potwierdzających nasze kompetencje. Posiadamy między innymi Certyfikat Systemu Jakości nadany przez Bureau Veritas Quality International wg normy PN-EN ISO 9001:2000.

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.