O Firmie

Historia

  • Firma rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do świadczenia usług remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych.
  • W latach 70 zasięgiem świadczonych usług objął większość elektrowni w środkowej i południowej Polsce, zdobywając doświadczenie w działalności modernizacyjnej. Wtedy nastąpił również początek eksportu usług, który rozwijał się dynamicznie w latach osiemdziesiątych.
  • Początek lat 90-tych, to - wobec spadku eksportu - koncentracja na robotach wykonywanych w kraju. Równocześnie, w celu dostosowania struktury przedsiębiorstwa do wymogów zmieniającego się rynku, rozpoczęto zmiany restrukturyzacyjne, głównie związane z organizacją, strukturą zatrudnienia i gospodarka finansową.
  • Od 23 listopada 1994 roku akcję REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. są notowane na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Zakończeniem tych przedsięwzięć była prywatyzacja (1 grudnia 1993 roku). Głównymi właścicielami spółki byli wtedy Elektrim S.A. i Rafako S.A.
  • Ponowny duży rozwój usług eksportowych nastąpił w 2003 roku i jego wysoki poziom trwa do chwili obecnej.
  • Obecnie głównym właścicielem spółki jest ZARMEN Sp. z o.o.

Portret Firmy

Podstawowym przedmiotem działalności naszej Spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.

Obecnie zatrudniamy ponad tysiąc pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i zagranicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. są autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych.

Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje ponad 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni Spawalnicy to Inżynierowie posiadający świadectwa EWE, IWE oraz aktualny Certyfikat kompetencji wg PN-EN 45013 nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF z siedzibą w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Firma posiada uznany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz Laboratorium Kontroli Jakości.

Realizując duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami w branży energetycznej pełniąc rolę znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy.

Dzięki temu jesteśmy przygotowani do realizacji wielu prac specjalistycznych, takich jak wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. Możemy się również pochwalić posiadaniem Certyfikatu na wykonanie i naprawę urządzeń ciśnieniowych wg instrukcji AD HP0.

Dodatkowo realizujemy wszelkie usługi w zakresie remontów, modernizacji i montaży obiektów energetycznych takich jak kotły wodne i parowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi parowe, naprawy urządzeń ciśnieniowych.

Posiadamy nowoczesną infrastrukturę informatyczną wspomagającą zarządzanie klasy MRPII/ERP. W przedsiębiorstwie w szerokim zakresie wykorzystuje się systemy CAD/CAM. Posługujemy się również nowoczesną technologią zapewniającą bezpieczną komunikację w sieciach rozległych.

Wdrożony na potrzeby Spółki system controllingu, stanowiący element skutecznego sterowania poprzez ciągłe prowadzenie analizy porównawczej kosztów, system budżetowania i rachunku kosztów, comiesięcznej analizy planu i jego wykonania pozwala na stawianie diagnozy i podjęcie szybkich działań korygujących, z jednoczesnym delegowaniem uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania.

Zdobyliśmy wiele certyfikatów gwarantujących, iż nasze usługi są rzetelne i potwierdzających nasze kompetencje. Posiadamy między innymi Certyfikat Systemu Jakości nadany przez Bureau Veritas Quality International wg normy PN-EN ISO 9001:2000.

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.