Kontakt

Zarząd

Stanisław Kalarus - Prezes

Aleksander Umiński - Wiceprezes

Bogusław Mrzygłód - Wiceprezes

Nr tel.: +48 77 44 87 212
E-mail: zarzad@remak.com.pl

Sekretariat zarządu

Aleksandra Kozieł Kierownik Biura Obsługi Zarządu 

nr tel.: +48 32 78 35 380
E-mail: aleksandra.koziel@remak.com.pl
 

Sekretariat

nr tel.: +48 77 44 87 219
E-mail: remak@remak.com.pl

Dyrektorzy i Kierownicy Biuro

Gabriela Cebula - Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych - Główna Księgowa


nr tel.: +48 77 44 87 218
E-mail: gabriela.cebula@remak.com.pl

Janusz Mykietyn - Zastępca Dyrektora ds. Ofertowania i Marketingu

E-mail: janusz.mykietyn@remak.com.pl

Jarosław Kwaśny- Kierownik Biura Technologiczno-Konstrukcyjnego

E-mail: jaroslaw.kwasny@remak.com.pl

Krzysztof Adamczyk - Kierownik Biura Gł. Spawalnika

nr tel.: +48 77 44 87 230 
E-mail: krzysztof.adamczyk@remak.com.pl

Zbigniew Studnicki - Pełnomocnik Prezesa ds. Systemów Zarządzania

nr tel.: +48 77 44 87 265
E-mail: zbigniew.studnicki@remak.com.pl

Adam Stasieńko - Kierownik Biura Obsługi Produkcji

nr tel.: +48 77 44 87 300
E-mail: adam.stasienko@remak.com.pl

Kierownicy działów

Anna Hajok - Kierownik Działu Kadr i Płac

nr tel.: +48 32 78 35 363
E-mail: anna.hajok@remak.com.pl

Andrzej Żelezik - Kierownik Działu Umów

nr tel.: +48 77 44 87 246 
E-mail: andrzej.zelezik@remak.com.pl

Wojciech Lewiński - Kierownik Działu Kontroli Jakości 

E-mail: wojciech.lewinski@remak.com.pl

Dorota Łysy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

nr tel.: +48 77 44 87 287 
E-mail: dorota.lysy@remak.com.pl

Magdalena Marecik- Kierownik Działu BHPiŚ

nr tel.: +48 32 78 35 360
E-mail: magdalena.marecik@remak.com.pl

Jan Gralla Kierownik Działu Obróbki Cieplnej 

nr tel.: +48 77 44 87 320
E-mail: jan.gralla@remak.com.pl

Marcel Szymaniec Kierownik Laboratorium 

nr tel.: +48 77 44 87 270
E-mail: marcel.szymaniec@remak.com.pl

Wojciech Gruszka - Kierownik Zabezpieczenia Technicznego

E-mail: wojciech.gruszka@remak.com.pl

Andrzej Bajor - Kierownik Działu Controllingu i Rozliczeń

nr tel.: +48 77 44 87 295  lub  +48 77 44 87 251
E-mail: andrzej.bajor@remak.com.pl

Mariusz Młodziński - Kierownik Działu Zakupów

nr tel.: +48 77 44 87 370 
E-mail: mariusz.mlodzinski@remak.com.pl lub zakupy@remak.com.pl

Dział Informatyki

E-mail: informatyka@remak.com.pl

Inspektor ochrony danych

Zbigniew Studnicki

nr tel.: +48 77 44 87 265
E-mail: iod@remak.com.pl

Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.