Obecnie realizowane projekty

Istniejemy już przez 40 lat i przez cały ten czas pracowaliśmy na pozycję europejskiego lidera w montażach kotłów energetycznych. Po prywatyzacji, gdy Spółka podjęła się realizacji montażu dużych kotłów nastąpiło przyspieszenie. Wynikiem tego jest powierzenie nam montażu części ciśnieniowych kotłów dla największych ówcześnie budowanych w Europie bloków energetycznych na węgiel kamienny o mocy 2 x 1100 MW w elektrowni Neurath w Niemczech oraz budowy 3 kotłów HRSG dla jednej z największych elektrowni w Europie na gaz w Grain w Wielkiej Brytanii.

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania montaży i remontów kotłów, jakie są realizowane w kraju i za granicą. Jako jedna z niewielu firm w kraju posiadamy również dopuszczenie do realizacji prac zgodnie ze standardami amerykańskimi ASME. Posiadamy wiele oryginalnych i zaawansowanych technologii montażu i remontów kotłów. Jako jedni z nielicznych opanowaliśmy technologię montażu części ciśnieniowych kotłów energetycznych na parametry nadkrytyczne z wykorzystaniem zaawansowanych systemów hydraulicznych.

BUDOWA BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NR 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE
Na podstawie umowy zawartej z Mostostal Power Development uczestniczymy w budowie nowych Bloków Energetycznych Nr 5 i 6 o łącznej mocy brutto 1800 MWe na parametry nadkrytyczne, opalane węglem kamiennym dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole. zobacz
BUDOWA BLOKU ELEKTROWNI JAWORZNO
W związku z Umową zawartą z Polimex Energetyka Sp. Z. o .o bierzemy udział w budowie nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW opalanego węglem kamiennym Elektrowni Jaworzno. zobacz
BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 11 W ELEKTROWNI KOZIENICE
Na podstawie umów zawartych z Polimexem-Mostostal uczestniczymy w budowie nowego Bloku Energetycznego Nr 11 z kotłem o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne, opalanego węglem kamiennym, dla ENEA Wytwarzanie Sp.z o.o. w Elektrowni Kozienice. zobacz
INSTALACJA ODPOPIELANIA BLOKÓW 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE
Obecnie realizujemy prace związane z dostawami i montażem konstrukcji oraz urządzeń Instalacji Odpopielania bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Prace realizowane są w formule „pod klucz” w ramach Konsorcjum firm REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A., FL Smidth Hamburg GmbH, Energomar-Nord sp. z o.o. z tą ostatnią występującą jako Lider. zobacz
MODERNIZACJA ELEKTROFILTRÓW W EL. BEŁCHATÓW
Od lutego 2012 realizowaliśmy dla Alstom Power Sp. z o.o. projekt modernizację 6 elektrofiltrów Bloków energetycznych nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. Ostatnia faza projektu – prace modernizacyjne elektrofiltrów Bloków nr 9 i 10. rozpoczęliśmy w 2015r. zobacz
MONTAŻ 2 LINII TECHNOLOGICZNYCH W ZTUO SZCZECIN DLA RAFAKO S.A.
W ramach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie prace wykonujemy od listopada 2014r. Nasza aktywność polega na montażu dwóch linii technologicznych, czyli montażu dwóch kotłów do spalania odpadów, rusztów mechanicznych oraz instalacji oczyszczania spalin (IOS). zobacz
MONTAŻ KOTŁA FLUIDALNGO W SYNTHOS DWORY 7 SP. Z O.O.
W ramach umowy z Rafako S.A. uczestniczyliśmy w budowie nowego kotła fluidalnego w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. spółka jawna. Zgodnie z zakresem umowy zrealizowaliśmy prace związane z montażem części ciśnieniowej i paleniskowej kotła OFz-140 i jego urządzeń pomocniczych. zobacz
MONTAŻ KOTŁA OP-140 I ELEKTROFILTRA W ZAK S.A DLA RAFAKO S.A.
W ramach umowy z Rafako S.A. uczestniczyliśmy w budowie nowej Elektrociepłowni w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Zgodnie z zakresem umowy zrealizowaliśmy prace związane z montażem kotła OP-140 i jego urządzeń pomocniczych. w tym Elektrofiltru wstępnego, filtra workowego i instalacji produktu podprocesowego (PPR). zobacz
MONTAŻ KOTŁA W ELEKTROWNI TURÓW
W ramach umowy z Budimex S.A. Técnicas Runidas S.A. – Turów Spółka Cywilna uczestniczymy w budowie nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW na parametry nadkrytyczne, opalane węglem brunatnym dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów. zobacz
Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.