Wydział Generalnego Wykonawstwa

FORMUŁA "ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ"

Wieloletnie doświadczenie wykonawcze w sektorze budownictwa energetycznego powoduje, iż firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Oferta realizacji spółki w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji znacznie wykracza poza obszar energetyki przemysłowej, czy zawodowej i jest skierowana dla całego sektora przemysłu. Doświadczona kadra inżynierska, odpowiednie zarządzanie projektami oraz bardzo szerokie zaplecze specjalistycznych spółek wchodzących w skład GRUPY ZARMEN, pozwala kompleksowo realizować praktycznie każde zlecenie.
 


 

Wybrane realizacje w ramach generalnego wykonawstwa inwestycji:
 • Budowa źródła ciepła w Elektrowni B Ostrołęka poprzez uciepłownienie 3 turbin 220 MW w zakresie wymienników, modernizacji turbin, rurociągów pary i wody, zabudowy akumulatora, łącznie z projektem, dostawami oraz AKPiA.
 • Kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie ciepłowni o mocy znamionowej 25 MWt opalanej w 100% paliwem ekologicznym tj. biomasą dla MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie.
 • Budowa bloku energetycznego o mocy zainstalowanej netto ok. 30 MWe opalanego gazem koksowniczym (2 kotły parowe) w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. w Częstochowie.
 • Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji elektrociepłowni EC-2 Polkowice w celu podniesienia mocy zainstalowanej brutto do 182 MWt oraz modernizacja instalacji oczyszczania spalin na potrzeby dostosowania do konkluzji BAT wraz z dostawą kotła WR 40.
 • Realizacja w formule „pod klucz” systemów odpopielania bloków 5 i 6 (1000MW każdy) w Elektrowni Opole.
 • Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji absorberów C i D instalacji odsiarczania spalin w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
 • Kompleksowe zaprojektowanie, dostawa urządzeń i wyposażenia oraz wykonanie modernizacji instalacji odsiarczania spalin (IOS 7,8) PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
 • Dostosowanie kotła typu PTWM100 (K2, K3 i K4) opalanego mazutem do spalania oleju lekkiego Ekoterm w celu osiągniecia wymaganych od 2016 roku Dyrektywą o Emisjach przemysłowych IED poziomów stężeń SO2, NOx i pyłu dla Ciepłowni Wola dla PGNiG Termika.
 • Modernizacja dwóch kotłów wodnych wraz z instalacją odsiarczania spalin w EC Siekierki dla PGNiG Termika.
 • Kompleksowa modernizacja kotła OFz450A w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie dla PGNiG Termika. Zadanie obejmowało dostawy, prace montażowe i adaptacyjne we wszystkich branżach niezbędnych dla zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu.
 • Generalne Wykonawstwo Inwestycji w zakresie mechanicznym, innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego w zakresie zbiorników (30 szt.), wymienniki (29 szt.), kolumny (9szt.), dmuchawy (5szt.), pompy (68 szt.), eżektory (13 szt.), kompresor wodoru, skidy (5 szt.) łącznie 700 ton PCC MCAA Sp. z o.o.
 • Modernizacja systemu NOx w Elektrowni Łaziska dla 4 kotłów 220MW każdy.
 • Kompletna zabudowa nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Koksowni Częstochowa Nowa (KCN) w oparciu o silnik spalinowy opalany gazem koksowniczym o wydajności 3,2MWe.
 • Modernizacja pompowni ropy i paliw dla Inowrocławskiej Kopalni Soli „Solino” S.A. obejmująca między innymi modernizację instalacji technologicznych solanki, ropy naftowej oraz paliw wraz z przebudową pompowni paliw, modernizacją układów sterowania, kontroli i automatyki. 

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.