Laboratorium badań niszczących i nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości. Własne warsztaty produkcyjne oraz stanowiska spawalnicze na montażach wyposażone są w nowoczesne agregaty i sprzęt spawalniczy, maszyny do obróbki cieplnej oraz urządzenia pomocnicze. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do stosowania zawansowanych metod spawalniczych i kontroli jakości.

Pomiar twardości metodą Rockwela, Brinella, Koop – w pełni zautomatyzowany twardościomierz INNOVATEST z serii FALCON

Dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, trwałości i niezawodności wykonywanych konstrukcji wymagane jest zapewnienie najwyższej jakości podczas każdego etapu wytwarzania czy montażu, stosowanie materiałów najwyższej jakości, a także sprawdzonych technologii spajania. Aby zagwarantować klientowi wysoką jakość o kontrolę podczas prac montażowych i produkcyjnych dba kadra wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów kontroli jakości, inspektorów kontroli jakości IWI-C oraz kadra międzynarodowych inżynierów spawalników IWE/EWE.

Nasi specjaliści dbają o wysoką jakość, pełnią stały nadzór nad prowadzonymi realizacjami, współpracują z klientem, współpracują z jednostki inspekcyjnymi oraz opracowują pełną dokumentację jakościową zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami specyfikacji.

Badania mikro, makro i pomiary twardości. Próbki po badaniach. Typowe i nietypowe kombinacje kształtów i materiałów.

Firma posiada certyfikowane zaplecze badawczo laboratoryjne, które wykonuje badania niszczące i nieniszczące połączeń spawanych oraz elementów konstrukcji stalowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii.

Własny warsztat spawalniczy umożliwia szkolenia spawaczy, prowadzenie egzaminów z udziałem jednostek strony trzeciej i nadawanie uprawnień. Posiadamy własne Laboratorium badań niszczących oraz nieniszczących. Laboratorium posiada uznanie UDT oraz System Jakości Laboratorium zgodny z PN EN ISO/IEC 17025:2005.

Wysoko wykwalifikowana kadra spawalników i instruktorów spawalnictwa opracowuje i wykonuje skomplikowane technologie spawania po uzyskanie certyfikowanej przez jednostkę strony trzeciej uznaną procedurę WPS, WPQR.

Specjalnie zaprojektowany i przystosowany budynek umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów badań radiograficznych. Laboratorium wykonuje pełen zakres badań nieniszczących: radiograficznych RT, ultradźwiękowych UT, magnetycznych MT, penetracyjnych PT, szczelności LT i wizualnych VT. Personel badań nieniszczących certyfikowany jest zgodnie z normą EN ISO 9712.

Badania radiograficzne rentgenowskie. Hala naświetlań. Lampa ERESCO 42 MF4.

Nasze Laboratorium Badań Niszczących wykonuje badania mechaniczne wytrzymałościowe: zginanie, rozciąganie, udarność, badania twardości, staloskopie, a także badania metalograficzne, makroskopowe i mikroskopowe.

Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.