Laboratorium badań niszczących i nieniszczących

Laboratorium dysponuje najwyższej jakości sprzętem badawczym czołowych producentów, który jest systematycznie modernizowany i uzupełniany o maszyny najnowszej generacji. Cała aparatura badawcza i kontrolno – pomiarowa, wzorcowana jest na wyposażeniu w laboratoriach posiadających akredytacje PCA. Kadra posiada długoletni staż i doświadczenie, zdobyte przy realizacji kontraktów na obiektach przemysłowych i energetycznych, wykonywanych zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Laboratoriom Badań Nieniszczących świadczy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami, bezwzględnie przestrzegając wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Badania nieniszczące wykonuje personel certyfikowany wg:
 • PN-EN ISO 9712:12 przez UDT-CERT,
 • Instytut Spawalnictwa,
 • TÜV SÜD Industrie Service GmbH w stopniu II i III.
   
Laboratorium badawcze posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego UDT – LBU285/9-15 wg PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres metod badawczych objętych uznaniem obejmuje:
 • metody ultradźwiękowe UT – defektoskopie
 • oraz pomiary grubości,
 • metody wizualne VT,
 • metody penetracyjne PT,
 • metody magnetyczno-proszkowe MT,
 • pomiary twardości metodą dynamiczną HT,
 • badania szczelności metodą podciśnieniową,
 • określanie składu chemicznego metodą
 • spektrometrii rentgenowskiej.
   
Laboratorium posiada również uprawnienia i certyfikację do wykonywania badań:
 • radiograficznych RT,
 • niszczących dla wyrobów hutniczych i złączy
 • spawanych,
 • statyczne próby rozciągania,
 • próby udarności,
 • statyczne próby zginania,
 • pomiary twardości,
 • próby łamania,
 • badania makroskopowe,
 • badania mikroskopowe mikroskopami
 • optycznymi.

Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.