Certyfikaty

Główne normy dotyczące systemów zarządzania podkreślają rolę ciągłego doskonalenia. Dlatego stosujemy metody bazujące na normach ISO oraz niezależnej ocenie i certyfikacji systemów zarządzania, jako sposobu udokumentowania zgodności z wymaganiami odkąd tylko one powstały.

Nasze kierownictwo dostrzega wartość dodaną, płynącą z poddania systemu zarządzania niezależnemu auditowi przeprowadzonemu przez renomowane jednostki certyfikujące, czego wynikiem są zdobyte ostatnio kontynuacje wieloletnich certyfikatów.

Dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat TÜV Rheinland w zakresie systemu jakości w spawalnictwie spełniającego wymagania PN-EN ISO 3834-2 dla kotłów wodnorurkowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, elementów konstrukcji spawanych, i elementów nawierzchni torowych.
 • Certyfikat spawalniczy TÜV Rheinland w zakresie konstrukcji stalowych do klasy EXC3 wg EN 1090-2 
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla następujących norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/EN/2022/17, wg EN ISO 3834-2 wraz z załącznikiem w zakresie jakości spawania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych oraz rurociągów Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/HZ/2022/17, wg dyrektywy 2014/68/UE z załącznikiem w zakresie potwierdzenia o stosowaniu przez WYTWÓRCĘ systemu zarządzania jakością Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD w zakresie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów wg przepisów AD200-Merkblat HP0 Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr 2-609/1 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-P/2-13 do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-W/3-13 do naprawiania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-E/3-13 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Zobacz Pobierz
 • TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg SCP**:2011 Zobacz Pobierz
 • TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania jakością w spawalnictwie wg ISO 3834-2 Zobacz Pobierz
 • TÜV RHEINLAND Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN1090-1:2009+A1:2011 Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU-285/09-18 - przeniesienie Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV Rheinland w zakresie spawalnia elementów konstrukcyjnych ze wstali wg EN 1090-2 dla procesów spawalniczych: 111, 135, 136, 138, 141, 145 Zobacz Pobierz
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.