Certyfikaty

Główne normy dotyczące systemów zarządzania podkreślają rolę ciągłego doskonalenia. Dlatego stosujemy metody bazujące na normach ISO oraz niezależnej ocenie i certyfikacji systemów zarządzania, jako sposobu udokumentowania zgodności z wymaganiami odkąd tylko one powstały.

Nasze kierownictwo dostrzega wartość dodaną, płynącą z poddania systemu zarządzania niezależnemu auditowi przeprowadzonemu przez renomowane jednostki certyfikujące, czego wynikiem są zdobyte ostatnio kontynuacje wieloletnich certyfikatów.

Dodatkowe certyfikaty:

 • Certyfikat TÜV Rheinland w zakresie systemu jakości w spawalnictwie spełniającego wymagania PN-EN ISO 3834-2 dla kotłów wodnorurkowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, elementów konstrukcji spawanych, i elementów nawierzchni torowych.
 • Certyfikat spawalniczy TÜV Rheinland w zakresie konstrukcji stalowych do klasy EXC3 wg EN 1090-2 
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla następujących norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla normy OHSAS 18001:2007 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/EN/2022/17, wg EN ISO 3834-2 wraz z załącznikiem w zakresie jakości spawania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych oraz rurociągów Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/HZ/2022/17, wg dyrektywy 2014/68/UE z załącznikiem w zakresie potwierdzenia o stosowaniu przez WYTWÓRCĘ systemu zarządzania jakością Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wytwórcy konstrukcji stalowych budowlanych do klasy EXC3 wg EN 1090-2 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV NORD w zakresie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów wg przepisów AD200-Merkblat HP0 Zobacz Pobierz
 • Ocena procesu spawalniczego wg programu certyfikacji MS-0013183 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV Rheinland w zakresie spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 dla procesów spawalniczych: 111, 135, 136 141 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli Zobacz Pobierz
 • Uznanie kompetencji Laboratorium badań nieniszczących wg normy EN ISO/IES 17025 do wykonywania badań w zakresie działania TÜV Rheinland. Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr 2-609/1 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-P/2-13 do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-W/3-13 do naprawiania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych Zobacz Pobierz
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-E/3-13 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Zobacz Pobierz
 • Świadectwo UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych NR LBZ - 095/16 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Zobacz Pobierz
Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.