Certyfikaty

Główne normy dotyczące systemów zarządzania podkreślają rolę ciągłego doskonalenia. Dlatego stosujemy metody bazujące na normach ISO oraz niezależnej ocenie i certyfikacji systemów zarządzania, jako sposobu udokumentowania zgodności z wymaganiami odkąd tylko one powstały.

Nasze kierownictwo dostrzega wartość dodaną, płynącą z poddania systemu zarządzania niezależnemu auditowi przeprowadzonemu przez renomowane jednostki certyfikujące, czego wynikiem są zdobyte ostatnio kontynuacje wieloletnich certyfikatów.

Certyfikaty:

 • Certyfikat TÜV AUSTRIA Zintegrowanego Systemu Zarządzania na spełnienie wymagań norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.
 • Certyfikat TÜV AUSTRIA poświadczający spełnienie wymagań jakości spawania dla całej Spółki zgodnie z normą EN-ISO 3834-2.
 • Certyfikat spawalniczy TÜV RHEINLAND zgodny z normą EN 1090-1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali.
 • Certyfikat TÜV RHEINLAND Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090.
 • Świadectwo Uznania Laboratorium wydane przez Urząd Dozoru Technicznego na spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Certyfikat TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg SCP**.
 • Certyfikat TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg SCC**.
 • Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 • Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 • Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do naprawiania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych.
 • Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
 • Certyfikat spawalniczy / Welding Certificate TÜV RHEINLAND zgodny z normą EN 1090-1 / in acc. to the norm EN 1090-1 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat / Certificate TÜV RHEINLAND Zakładowej Kontroli Produkcji wg EN 1090 / Factory’s Production Control in acc. to EN 1090 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat / Certificate TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg SCC**:2011 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV AUSTRIA Management system as per SCC**:2011 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV AUSTRIA für das Managementsystem nach SCC**:2021 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg SCP**:2011 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV AUSTRIA Management system as per SCP**:2011 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV AUSTRIA für das Managementsystem nach SCP**:2021 Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego / Technical Inspection Office uprawnienie do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych / qualification for production of pressure and non-pressure elements Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego / Technical Inspection Office uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu / manufacturing qualification within erection Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego / Technical Inspection Office uprawnienie do naprawy / qualification for repairs Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego / Technical Inspection Office uprawnienie do modernizacji / qualification for modernisation Zobacz Pobierz
 • Urząd Dozoru Technicznego / Technical Inspection Office uprawnienie do wytwarzania / qualification for manufacturing Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV SÜD Is a specialist company according to WHG (Federal Water Resources Act in Germany) Zobacz Pobierz
 • Świadectwo Uznania Laboratorium UDT do wykonywania badań laboratoryjnych Zobacz Pobierz
 • Laboratory approval certificate OTI to perform laboratory tests Zobacz Pobierz
 • Bescheinigung uber die laboranerkennung für die Durchfuhrung von Laborprufungen erlangte Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV THÜRINGEN dotyczy spawania materiałów metalowych EN-ISO 3834-2 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV THÜRINGEN for fusion welding of metallic materials EN-ISO 3834-2 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV THÜRINGEN für das schmelzschweißen von metallischen werkstoffen Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV THÜRINGEN EN 1090-1:2009 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV THÜRINGEN EN 1090-1:2009 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV THÜRINGEN EN 1090-1:2009 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV THÜRINGEN EN 1090-2:2018 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV THÜRINGEN EN 1090-2:2018 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV THÜRINGEN EN 1090-2:2018 Zobacz Pobierz
 • Certyfikat TÜV AUSTRIA dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Zobacz Pobierz
 • Certificate TÜV AUSTRIA Management System as per EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV AUSTRIA für das Managementsystem nach EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Zobacz Pobierz
 • Zertifikat TÜV SÜD Fachbetrieb nach WHG Zobacz Pobierz
Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.