Certyficates

Key standards for management systems emphasize the role of continuous improvement. That is why we use ISO-based methods and independent assessment and certification of management systems as a way to document compliance as soon as they have been created.

Our management recognizes the added value of an independent audit management system by reputable certification bodies, resulting in the recent success of multi-year certificates.

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla następujących norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 See file Download
 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla normy OHSAS 18001:2007 See file Download
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/EN/2022/17, wg EN ISO 3834-2 wraz z załącznikiem w zakresie jakości spawania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych oraz rurociągów See file Download
 • Certyfikat TÜV NORD Nr 07/202/9120/HZ/2022/17, wg dyrektywy 2014/68/UE z załącznikiem w zakresie potwierdzenia o stosowaniu przez WYTWÓRCĘ systemu zarządzania jakością See file Download
 • Certyfikat TÜV NORD Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wytwórcy konstrukcji stalowych budowlanych do klasy EXC3 wg EN 1090-2 See file Download
 • Certyfikat TÜV NORD w zakresie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów wg przepisów AD200-Merkblat HP0 See file Download
 • Ocena procesu spawalniczego wg programu certyfikacji MS-0013183 See file Download
 • Certyfikat TÜV Rheinland w zakresie spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 dla procesów spawalniczych: 111, 135, 136 141 See file Download
 • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli See file Download
 • Uznanie kompetencji Laboratorium badań nieniszczących wg normy EN ISO/IES 17025 do wykonywania badań w zakresie działania TÜV Rheinland. See file Download
 • Uprawnienie UDT nr 2-609/1 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych See file Download
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-P/2-13 do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych See file Download
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-W/3-13 do naprawiania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, rurociągów, zbiorników stałych ciśnieniowych See file Download
 • Uprawnienie UDT nr UC-16-13-E/3-13 do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych. See file Download
 • Świadectwo UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych NR LBZ - 095/16 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 See file Download
Destructive and non-destructive testing Destructive and non-destructive testing

Our company can boast of rich technical, equipment and human resources in the field of welding and quality control.

Modernization assembly of electrofilters Modernization assembly of electrofilters

Modernization and installation of electrostatic precipitators are one of the main areas of our company's activity. We have been specializing in these works for more than 35 years.

Repair and replacement of the tubers Repair and replacement of the tubers

One of our Company's specialties is the diagnostics and repair of boiler drums.

Repairs, upgrades and assembly boilers Repairs, upgrades and assembly boilers

Installation, modernization and repairs of all types of steam and water boilers are the main areas of our business.