Informacje o GRUPIE ZARMEN

Grupa ZARMEN /

Siła Synergii

Grupa Kapitałowa ZARMEN jest liderem na rynku kompleksowego wykonania inwestycji przemysłowych w regionie i skupia 14 firm. Siła i potencjał Grupy tkwi w zróżnicowanym zakresie działalności oraz zdywersyfikowanych segmentach rynku obsługiwanych przez poszczególne spółki.

Działalność Grupy realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach: przemysł energetyczny, koksowniczy, chemiczny, rafineryjny, hutniczy, metalurgiczny, wydobywczy, kolejowy, stoczniowy, cementowo-wapiennym i odlewniczy.

Grupa ZARMEN /

Skład Grupy Kapitałowej ZARMEN

W skład GRUPY ZARMEN i jednostek współpracujących wchodzi 14 spółek:

 • ZARMEN Sp. z o.o.
 • Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.
 • Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
 • ZARMEN FPA Sp. z o.o.
 • HPH-Hutmaszprojekt Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem Sp. z o.o.
 • RUE-RZN Sp. z o.o.
 • Progresja S.A.
 • REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
 • KOFAMA Koźle S.A.
 • ZARMEN Energia Sp. z o.o.
 • ZARMEN Solution Sp. z o.o.
 • ZARMEN Development Sp. z o.o.
 • HOLDUCT Sp. z o.o.

Niewątpliwym atutem GRUPY ZARMEN jest wysoko wykwalifikowana kadra, bogate zaplecze produkcyjno-wykonawcze oraz know-how umożliwiający kompleksową realizację inwestycji przemysłowych w formule pod klucz, obejmujący projektowanie wraz z praktyczną realizacją.

Grupa zatrudnia obecnie ponad 2600 pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie branżowe. Spółki należące do grupy kapitałowej posiadają liczne certyfikaty uznane na całym świecie.

Grupa Zarmen /

Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.