REMAK-ENERGOMONTAŻ z nowym Prezesem Zarządu

2021-03-02 11:30:00

Zarząd REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. informuje, że w poniedziałek 1 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 marca 2021 r. Pana Aleksandra Umińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. Powołanie obejmuje okres do końca wspólnej kadencji członków zarządu na lata obrotowe 2019 do 2023. 

Pan Aleksander Umiński od dnia 1 września 2018 r. do dnia podjęcia przedmiotowej uchwały, pełnił w zarządzie spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 

Aleksander Umiński

Urodzony w 1977 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii. W latach 2001 -2006 pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowo - Handlowego w BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. W latach 2007-2008 był Dyrektorem Budowy w ramach inwestycji pn. „Budowa Baterii Koksowniczej systemu ubijanego wraz z obiektami towarzyszącymi” w Koksowni Radlin JSW KOKS S.A. o wartości blisko 500 mln. zł. W latach 2009 - 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację zadań inwestycyjnych o wartości blisko 600 mln. zł tj.:

  • Budowa baterii koksowniczej nr 1 wraz z obiektami towarzyszącymi.
  • Budowa instalacji oczyszczania gazu koksowniczego.
  • Budowa baterii koksowniczej 4BIS wraz z obiektami towarzyszącymi.

W 2015 r. został Wiceprezesem Zarządu, a od 2018 r. Prezesem Zarządu ZARMEN GPP Sp. z o.o. Od 2016 r. pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. W 2017 r. został Wiceprezesem Zarządu w ZARMEN Energia Sp. z o.o. Od 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.


wszystkie artykuły
Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.

Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.

Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.