do góry


ZARZĄD I RADA NADZORCZA


   

   

  ZARZĄD SPÓŁKI

   

  Marek Serafin - PREZES ZARZĄDU

  Urodzony w 1969 roku jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa Lądowego, Kierunek Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W 1994 ukończył Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej – MBA.
  W okresie od 1994-1998 pracował w Arthur Andersen jako Kierownik Projektu w Dziale Corporate Finance. Następnie w latach 1998-1999 pracował w SABMiller Group jako Dyrektor ds. Planowania Operacyjnego w Kompanii Piwowarskiej S.A. W latach 1999-2001 w ramach Grupy Impexmetal S.A. był dyrektorem operacyjnym Huty Aluminium „ Konin” S.A., następnie w latach 2001-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Huty „Zawiercie” S.A. W okresie 2002-2008 w ramach Grupy ArcelorMittal pełnił funkcję General Manager Grupy ArcelorMittal, Prezes Zarządu Huty Warszawa oraz równolegle Prezes Zarządu Silscrap Sp. z o.o. W latach 2008-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Petrochemii w Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. W okresie 2012 – 2014 prowadził własną działalność. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Realizacji Przewozów w PKP Cargo S.A.

   

   

  Waldemar Binkowski - WICEPREZES

  Urodzony w 1974 roku jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalność Termoenergetyka, Specjalizacja Kotły Wodne i Parowe.
  Ukończył również Podyplomowe Menedżerskie Studium Gospodarki Cieplnej w Wyższej Szkołe Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni.
  W energetyce zawodowej zatrudniony od 1999 roku w firmie ZEC SERVICE sp. z o.o. z Wrocławia.
  W okresie od 2000 do 2011 jako Kierownik robót i kontraktów bezpośrednio kierował wieloma remontami i modernizacjami kotłów, rurociągów, armatury i wszystkich urządzeń pomocniczych tj: zasobniki, podajniki, młyny, wentylatory, OPP, Elektrofiltry, w elektrociepłowniach, elektrowniach i różnego rodzaju zakładach przemysłowych na teranie min.: Wrocławia, Rybnika, Krakowa, Nowej Huty, Łazisk, Dolnej Odry, Poznania, Siechnic, Lubina, Głogowa, Legnicy, Czechowic-Dziedzic, Brzegu Dolnego, Świdnicy i Zdzieszowic prowadząc jednocześnie kampanie remontowe na kilku obiektach.
  Nadzorował również prefabrykacje kanałów powietrza i spalin, które później wymieniane były podczas kampanii remontowych.
  W latach 2006 i 2008 kierował wymianą kotła parowego OP230/K-1 w Kogeneracji S.A. we Wrocławiu wraz z konstrukcją wsporczą w zakresie kompletnej części ciśnieniowej oraz orurowaniem, wymianą dachu kotłowni oraz wszystkich instalacji i urządzeń pomocniczych kotła.
  W 2004 kierował modernizacją kotla wodnego WP-120 polegającą na wymianie całkowitej części ciśnieniowej, modernizacji pyłoprzewodów, młynów, palników oraz kompletnego układu sterowania i automatyki.
  Od 2011 do końca lipca 2014 jako Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Organizacji Produkcji wygrał i zorganizował wiele zadań w branży energetycznej na wymianę części ciśnieniowych kotłów i urządzeń pomocniczych dla inwestorów z różnych grup kapitałowych zarówno z materiałów powierzonych jak i kompleksowo z dostawami np. przegrzewaczy.
  Z Remak S.A. związany od września 2014r na stanowisku wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.

   

   

   

  RADA NADZORCZA SPÓŁKI

   

   

  Adam Rogala - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

  Urodzony w 1954 roku jest absolwentem Wydziału Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1997 roku ukończył Menedżerskie Studium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
  W latach 1980-2002 zatrudniony w firmie Energomontaż - Zachód Wrocław i Energomontaż - Zachód Opole sp. z o.o. na stanowiskach: kierownik obiektu, a następnie jako kierownik budowy m. in. na budowach: Elektrownia Rybnik, Elektrownia Opole, Kombinat Schwarze Pumpe - Niemcy, Elektrociepłownia Schweinfurt Niemcy oraz jako zastępca dyrektora ds. technicznych przedstawicielstwa Energomontażu - Zachód Wrocław w Dusseldorfie.
  1996-2002 pracował jako dyrektor ds. technicznych, prezes Energomontażu - Zachód Opole sp. z o.o., a następnie dyrektor oddziału Energomontaż - Zachód SA Wrocław.
  2002-2003 pełnił funkcję dyrektora ds. realizacji i sprzedaży w Fabryce Kotłów Sefako S.A.
  2003-2005 zatrudniony w Remak S.A. na stanowisku dyrektora ds. produkcji, a od roku 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu i dyrektora ds. realizacji.
  2005-2012 - Wiceprezes Zarządu i Dyrektora ds. Realizacji, Remak S.A.
  2012-2017 - Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny, Remak S.A.
  2017-nadal - Dyrektor ds. Realizacji Energetycznych i Przemysłowych, Zarmen Sp. z o.o.
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Rogala nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.

   

   

  Sebastian Durek - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

  Sebastian Durek - urodzony w 1977 roku, w 2002 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W latach 2003-2006 odbył aplikację sądowa w Sądzie Apelacyjny w Krakowie, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Następnie w 2007 roku został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a w 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
   
  Od 2007 r. do obecnie– partner spółki partnerskiej Adwokaci i Radcowie Prawni Korczyński, Larski, Durek spółka partnerska w Gliwicach, a od 2013 roku do obecnie – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Instytut Promocji i Rozwoju Regionów w Rzeszowie. W 2009 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu Apkom sp. z o.o. W latach 2007 - 2009 r. – prowadził własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. W latach 2004 - 2007 r. – pełnił funkcję asystenta w Kancelarii Radców Prawnych Błażej Korczyński i Witold Larski s.c w Gliwicach. W 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Omega sp. z o.o. w Gliwicach.
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Durek nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.

   

   

  Paweł Skowroński - SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

  Urodzony w 1961 roku, w 1984r ukończył studia wyższe magistersko-inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn, w specjalizacji energetyka przemysłowa. W 1993 uzyskał stopień doktora n.t w specjalizacji systemy energetyczne. W 2010 - roku studia podyplomowe MBA. Przebieg pracy zawodowej:

  • 1984-1986 inżynier budowy w PMEiUP Energomontaż Północ – WZB Bełchatów
  • 1986-1987 p.o. kierownika robót, ZRUE Energorozruch.
  • od 1987 i nadal – pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, obecnie na stanowisku docenta.
  • 1993-1998 kierownik projektów , Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii w Warszawie
  • 1993-2002 przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Infrastruktura sp. z o.o. (spółka ciepłownicza, własność Miasta Piastowa)
  • 1999-2000 dyrektor-prokurent w Energomann sp. z o.o. (grupa kapitałowa Energomontaż Północ S.A.)
  • 2000-2001 prezes zarządu – dyrektor naczelny Energomontaż Północ Sochaczew sp. z o.o.
  • 2001-2002 dyrektor naczelny Oddziału Montażowego Energomontaż Północ S.A.
  • 2002-2003 prezes zarządu – dyrektor naczelny Energomontaż Północ Płock sp. z o.o.
  • 2002-2003 dyrektor ds. rozwoju Energomontaż Północ S.A.
  • 2003-2006 członek zarządu (2004-2006 prezes zarządu) Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
  • 2006-2007 prezes zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
  • 2007-2011 dyrektor ds. strategii i rozwoju Vattenfall Poland sp. z o.o.
  • 2011-2012 wiceprezes ds. operacyjnych Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • 2011- wiceprezes ds. inwestycji i rozwoju PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • 2012 przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • 2012-2017 członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie
  • 2013 i nadal – nadal prezes zarządu SAG Elbud Gdańsk S.A.
  • 2013 i nadal – prezes zarządu SAG Elbud Kraków sp. z o.o.
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Skowroński spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.

   

   

  Mariusz Zawisza

  Urodzony w 1971 roku jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration na University of Central Lancashire. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu oraz studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  Pan Mariusz Zawisza pełnił funkcje kierownicze w Zakładach Remontowych Energetyki Lublin S.A. i w notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.. W okresie 2001-2004 był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu w giełdowej spółce Instal Lublin S.A.. W latach 2004 – 2006 był członkiem zarządu MPWiK S.A. w Warszawie odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczno-finansowe. Następnie - w latach 2006-2007 – był członkiem zarządu, dyrektorem ds. Ekonomii i Finansów oraz prezesem zarządu Lubelskich Zakładów Energetycznych LUBZEL S.A..
  Od lipca 2007 r. do sierpnia 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Dystrybucja Lubzel spółka z o. o, a następnie do końca grudnia 2013 r. był prezesem zarządu PGE Dystrybucja S.A. – największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Polsce.
  Od stycznia 2014 roku do grudnia 2015 roku był prezesem zarządu PGNIG S.A. – jednej z największych w Polsce spółek notowanych na GPW. Od marca 2017 roku do marca 2018 roku był wiceprezesem Zarządu, dyr. ds. handlowych i ekonomicznych REMAK S.A.
  W ostatnim okresie współpracował z Quadrat Partners sp. z o. o. na pozycji dyrektora ds. projektów restrukturyzacyjnych i prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Pracował w radach nadzorczych spółek: Elektrociepłownia Lublin Wrotków, EPC S.A w Warszawie, Exatel S.A., PGE Systemy S.A., Gaz Trading S.A. i Europolgaz S.A. a aktualnie jest członkiem rady nadzorczej spółki Energia dla Firm S.A.
  W latach 2014-2015 przewodniczył radzie dyrektorów PGNIG Upstream International.
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Zawisza nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.
   
   

  Agnieszka Raczewska-Bieleń

  Urodzona w 1984 roku, ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalizacja Ekonomia menadżerska w 2008 roku. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.
  2007-2009 – Project Manager, GoAdvisers. S.A.
  2010 – Analityk Finansowy, Dom Maklerski Secus Asset Management S.A.
  2010 – Specjalista ds. finansów przedsiębiorstw, Secus Wsparcie Biznesu sp. o.o.
  2011-2012 – Dyrektor Operacyjny, Letus Capital S.A.
  2013-2015 – Menadżer Inwestycyjny, Avanu Venture Capital Management sp. Z o.o.
  2015-2017 – Dyrektor Inwestycyjny, Falco Advisers sp. o.o.
  2017- nadal – Analityk Finansowy, Zarmen sp. z o.o.  
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Raczewska-Bieleń nie spełnia kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej.
   
   

  Ryszard Jędrzejczak

  Urodzony w 1956 roku, Doktor Nauk Ekonomicznych.
  Raab Karcher Materiały Budowlane Sp. z o.o. (Grupa Saint Gobain) – Dyrektor Regionalny
  Lafarge Roofing Sp. z o.o. – Prezes Zarządu/Regional Manager
  Techem Techniki Pomiarowe Sp. o.o. – Wiceprezes Zarządu
  Aquarius Management Sp. o.o. – Pełnomocnik Zarządu
  Exalo Drilling SA (Grupa PGNiG) – Prezes Zarządu
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania - Adiunkt
   
  Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ryszard Jędrzejczak spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej.  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.