do góry


SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2017


   

   

   

  SA-R 2017 - Raport roczny
  Pobierz
     
   Raport roczny - SA-R

  Sprawozdanie z działalności

  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania

  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

  Pismo Prezesa do Akcjonariuszy

  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania

   

   

   

   

  SA-Q 3/2017 - Raport kwartalny
  Pobierz
     
   Skrócone sprawozdanie finansowe REMAK S.A. za III kwartał 2017 roku

   

   

   

   

  SA-P 2017 - Raport półroczny
  Pobierz
     
   Raport półroczny - SA-P

  Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania

  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania

  Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej

   

   

   

   

  SA-Q 1/2017 - Raport kwartalny
  Pobierz
     
   Skrócone sprawozdanie finansowe REMAK S.A. za I kwartał 2017 roku

   

   

   

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.