do góry


Realizacje krajowe


  Jesteśmy przygotowani do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów modernizacji i montaży obiektów energetycznych, takich jak montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, w tym aktualnie największego kotła w Polsce w Elektrowni Bełchatów, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych jak również wykonania i naprawy urządzeń ciśnieniowych.

   

  W ostatnich latach, jako jedna z niewielu firm krajowych opanowaliśmy technologie hydraulicznego montażu części ciśnieniowych w kotłach na parametry nadkrytyczne. 
   
   

  Kilkaset modernizacji i montaży - w tym między innymi:

   

  • El. Turów, El. Pątnów, El. Adamów, El. Konin, El. Jaworzno, El. Blachownia, El. Łagisza, El Łaziska, EC Łódź, EC Siekierki, EC Żerań, EC Wola, EC Czechnica, EC Wrocław, EC Kraków-Łęg, El. Bełchatów, El. Siersza, El. Opole, EC Gliwice, EC Zielona Góra, EC Lublin, EC Głogów, EC Częstochowa, EC Stalowa Wola oraz w wielu zakładach przemysłowych, hutach i kopalniach.

   

   

  Na szczególną uwagę zasługują:
   
   

  Realizacja systemu odpopielania dla nowobudowanych  bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole  w formule „pod klucz” ( projektowanie ,dostawa , montaż  uruchomienie ) w tym:

  • rurociągi transportu popiołu spod elektrofiltrów 
  • wyposażenie technologiczne zbiorników magazynowych popiołu
  • centralna stacja załadunku popiołu

  Prace realizowane są przez REMAK S.A w ramach konsorcjum w składzie: Energomar-Nord sp. z o.o. – lider konsorcjum , REMAK SA - partner konsorcjum,  FLSmidth  Hamburg GmbH - partner konsorcjum dla General Electric Power Sp.z.o.o

  Zadanie realizowane w latach  2015 - 2019

   

   

  Montaż pakietu 1 części ciśnieniowej kotła K5 oraz  Kotła K6  dla Bloków 5 i 6 o mocy 900MW każdy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole dla  Mostostal Power Development Sp. z o.o.,

  • wydajność maksymalna trwała kotła: 2455,2 t/h,
  • temperatura pary świeżej: 600-610 °C,
  • ciśnienie pary świeżej: 24-28,5 MPa,

  Planowany termin wykonania prac: 2015 - 2017

   

   

  Montaż części ciśnieniowej kotła ( Pakiet 1) bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno  dla Polimex Energetyka Sp. z .o.o

  • Wydajność 2390 t/h
  • Temperatura 603 °C
  • Ciśnienie  28,5 MPa

  Planowany termin wykonania prac  2016- 2018

   

   

  Montaż kotła OP-140 i jego urządzeń pomocniczych w tym Elektrofiltru wstępnego , Filtru workowego i instalacji produktu podprocesowego  w "Nowej Elektrociepłowni" w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A dla Rafako S.A.

  • Wydajność 140 t/h
  • Temperatura  495°C
  • Ciśnienie 75 BAR

  Prace wykonane: 2015-2016

   

   

  Montaż dwóch elektrofiltrów dla bloku nr 11 o mocy 1075MW w Elektrowni Kozienice dla Polimex Mostostal S.A.

  Prace wykonywane: 2014 - 2016

   

   

  Montaż części ciśnieniowej kotła (Pakiet 1 i 2) dla bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice dla Polimex Mostostal S.A.

  • Temperatura: 603 °C
  • Ciśnienie: 257 BAR

  Prace wykonywane: 2014 - 2016

   

   

  Montaż części ciśnieniowej kotła fluidalnego w SYTNHOS Oświęcim dla Rafako S.A.

  • Wydajność: 140 t/h
  • Temperatura: 500 °C
  • Ciśnienie: 8 MPa

  Prace wykonywane: 2014 – 2015

   

   

  Montaż urządzeń pomocniczych kotła do utylizacji odpadów komunalnych w ZUOK Białystok dla Keppel Seghers Belgium NV.

  • Wydajność: 15,5 t/h
  • Temperatura: 400 °C
  • Ciśnienie: 40 BAR

  Prace wykonywane: 2014 - 2015

   

   

  Montaż 2 linii technologicznych obejmujących montaż dwóch kotłów i urządzeń przykotłowych, rusztów, instalacji IOS i SNCR w ramach projektu "Budowa Zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów" w ZTUO Szczecin dla Rafako S.A.

  • Wydajność cieplna: 29,2 MW
  • Temperatura: 400 °C
  • Ciśnienie: 40 BAR

  Prace wykonywane: 2014 - 2015

   

  Montaż kotła do utylizacji odpadów komunalnych w MZGOK Konin dla Integral GmbH Austria.

  • Wydajność: 12 t/h
  • Temperatura: 400 °C
  • Ciśnienie: 4 MPa

  Prace wykonywane: 2014 - 2015

   

  Remont kotła sodowego w IP Kwidzyn.

  • Wydajność: 315 t/h

  Prace wykonane w 2014 r.

   

   

  Montaż mechaniczny kotła HRSG w PKN Orlen Wrocławek dla SNC Lavalin Polska Sp. z o.o.

  • Dla Bloku o mocy 460 MW
  • Temperatura: 550 °C

  Prace wykonywane: 2014 – 2015

   

   

  Remont kotła Nr 3 OP-120 w Elektrowni Blachownia

  • Wydajność: 120 t/h
  • Temperatura: 515 °C
  • Ciśnienie: 10 MPa

  Prace wykonano w 2013.

   

  Remont kotła typu Pauker w ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle

  • Wydajność: 100 t/h
  • Temperatura: 500 °C
  • Ciśnienie: 7,2 MPa

  Prace wykonano w 2013.

   

  Montaż kotła CFB w Elektrowni Konin dla Foster Wheeler Energia Polska.

  • Wydajność: 215 t/h
  • Temperatura: 540 °C
  • Ciśnienie: 97 BAR

  Prace wykonano: 2010 – 2011. 

   
   
  Modernizacja kotła nr 2 OP-120 i urządzeń pomocniczych w Elektrowni Blachownia
  • Wydajność: 1200t/h, 
  • Temperatura: 515°C, 
  • Ciśnienie: 10Mpa.
  Prace wykonano w roku 2012

   

  Remont kotła sodowego w International Paper Kwidzyn
  • Wydajność: 2200t/h, 
  • Temperatura: 510°C, 
  • Ciśnienie: 7,76Mpa.
  Prace wykonano w roku 2011

   

  Remont kotła parowego typu Pauker w ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle
  • Wydajność: 1000t/h, 
  • Temperatura: 500°C, 
  • Ciśnienie: 7,2Mpa.
  Prace wykonano w roku 2011

   

  Modernizacja kotła nr 6 OP-120 w Elektrowni Blachownia
  • Wydajność: 1200t/h, 
  • Temperatura: 515°C, 
  • Ciśnienie: 10Mpa.
  Prace wykonano w roku 2011

   

  Montaż kotła OF-201 na biomasę w Elektrowni Jaworzno II
  • Wydajność: 2010t/h, 
  • Temperatura: 510°C, 
  • Ciśnienie: 9,7Mpa.
  Prace wykonano w latach 2011-2012

   

  Montaż kotła CFB 190MWe na biomasę w Elektrowni Połaniec
  • Wydajność: 5680t/h, 
  • Temperatura: 535°C, 
  • Ciśnienie: 12,7Mpa.
  Prace wykonano w latach 2011-2012

   

  Montaż części ciśnieniowej kotła bloku 858 MW pakietu 1, 2, 4, 5 w Elektrowni Bełchatów
  • Wydajność: 2870t/h, 
  • Temperatura: 600°C, 
  • Ciśnienie: 72Mpa.
  Prace wykonano w latach 2008-2010

   


  Montaż kotła w Częstochowie
  • Wydajność: 277,9t/h, 
  • Temperatura: 515°C, 
  • Ciśnienie: 11,1Mpa.
  Prace wykonano w latach 2008-2009

   

   
  Montaż kotła części ciśnieniowej w Elektrowni Łagisza
  • Wydajność: 1300t/h, 
  • Temperatura: 580°C, 
  • Ciśnienie: 27,5Mpa.
  Prace wykonano w latach 2006-2008

   

   
  Montaż kotła na parametry nadkrytyczne w EL. Pątnów dla bloku o mocy 460 MW
  • Wydajność: 1345 t/h, 
  • Temperatura: 568 °C, 
  • Ciśnienie: 26,6 MPa.
  Prace zakończono w roku 2007

   


  Remont komory paleniskowej kotła w Elektrownii Opole
  • Wydajność: 1150t/h,
  • Temperatura: 540°C,
  • Ciśnienie: 18,3Mpa.
  Prace wykonano w roku 2005

   

   
  Montaż 3 kotłów CFB-670 nr 4, 5 i 6 w Elektrowni Turów
  • Wydajność: 670t/h, 
  • Temperatura: 540°C,
  •  Ciśnienie: 13,1Mpa.
  Prace zakończono w roku 2004

   


  Montaż kotła HRSG OU-192 w Elektrociepłownii w Zielonej Górze
  • Wydajność: 192t/h,
  • Temperatura: 540°C,
  Prace wykonano w roku 2003

   

   
  Modernizacja kotła sodowego KS-200 w International Paper Kwidzyn
  • Wydajność: 200t/h,
  • Temperatura: 440°C,
  • Ciśnienie: 7Mpa.
  Prace wykonano w roku 2002

   

   
  Montaż 2 kotłów fluidalnych w elektrowni Elcho w Chorzowie
  • wydajność: 408 t/h,
  • temperatura: 540 °C,
  • ciśnienie: 13,6 MPa.
  Prace wykonano w latach 2001-2002

   

   
  Montaż 2 kotłów OF-430 w elektrowni Elcho w Chorzowie
  • wydajność: 430 t/h,
  • temperatura: 530 °C,
  • ciśnienie: 13,0 MPa.
  Prace wykonano w latach 2001 - 2002.

   

   
  Montaż 2 kotłów fluidalnych OFZ-425 w Elektrowni Siersza
  • wydajność: 425 t/h,
  • temperatura: 560 °C,
  • ciśnienie: 16,1 MPa.
  Zadanie wykonane w latach 1999-2002

   

   
   

  Na każdym z tych kotłów wykonano od kilku do kilkunastu tysięcy montażowych złączy spawanych, głównie metodą TIG. Wszystkie dozorowe próby ciśnieniowe zawsze potwierdzały osiąganie 100% szczelności spoin, a badania nieniszczące wykazały ich jakość powyżej wymagań.
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.