do góry


Raport bieżący nr 8/2018 - Powołanie członka Zarządu REMAK S.A.


  Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 23 marca 2018 roku Pana Marka Serafina do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu REMAK S.A..
  W załączeniu Spółka przekazuje życiorys z oświadczeniem powołanej osoby.
   
   
  Dokument
  Pobierz
  Oświadczenie powołanej osoby

  Data publikacji: 2018-03-12 14:10


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.