do góry


Raport bieżący nr 7/2018 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


  Zarząd spółki REMAK SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku.

   

   

  Dokument
  Pobierz
  Projekty uchwał ZWZA

   


  Data publikacji: 2018-02-22 13:29


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.