do góry


Raport bieżący nr 2/2018 - Wybór Remak S.A. na wykonawcę zadania.


  Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu decyzji Zarządu RAFAKO S.A. o wybraniu Remak S.A. na wykonawcę zadania kompletnego demontażu części mechanicznej i izolacji termicznej oraz kompletnego montażu części mechanicznej elektrofiltru nr 9 z przeznaczeniem dla bloku nr 9 w Elektrowni Kozienice.

  Po podpisaniu umowy przez strony Emitent poda szczegóły dotyczące tej umowy w odrębnym raporcie.

  Decyzja została uznana za istotną ze względu na jej znaczenie dla Spółki.


  Data publikacji: 2018-01-10 08:25


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.