do góry


Raport bieżący nr 16/2018 - Zawarcie umowy.


  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 Zarząd REMAK S.A._"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa, której stronami są: SUMITOMO SHI FW Varkaus Finland jako zleceniodawca i REMAK S.A. jako zleceniobiorca.
  Przedmiotem umowy jest wykonanie montażu części mechanicznej kotła BFB w elektrociepłowni w Vantaa w Finlandii.
  Łączna wartość umowy wynosi 4.590,00 tys. EUR _równowartość 19.560,29 tys. zł_.
  Zakończenie montażu kotła przewidziane jest na październik 2018 roku.
  Maksymalna wysokość kar za nieterminowe wykonanie kontraktu wynosi 20% wartości netto kontraktu.
  Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


  Data publikacji: 2018-05-14 13:47


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.