do góry


Raport bieżący nr 1/2018 - Terminarz raportów okresowych w 2018 roku.


  Zarząd Spółki REMAK SA podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  I.RAPORTY KWARTALNE

  • Raport za IV kwartał 2017 roku - zgodnie z §101 ust.2 Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał
  • Raport za I kwartał 2018 roku - 27 kwietnia 2018 roku
  • Raport za II kwartał 2018 roku - zgodnie z §101 ust.2 Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu za II kwartał
  • Raport za III kwartał 2018 roku - 30 października 2018 roku

  II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2018 roku - 21 sierpień 2018 roku

  III. RAPORT ROCZNY za 2017 roku - 27 luty 2018 roku


  Data publikacji: 2018-01-04 11:34


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.