do góry


Prezentacja Spółki

    Dane kontaktowe


    Formularz kontaktowy

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

    Biuro Zarządu

    • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

    • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

    • Telefon:+48 77 44 87 212

    Siedziba Spółki

    • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

    • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

    • Telefon:+48 77 45 52 011

    logo remak

    Informacje o spółce

    Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
    Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
    BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

    Copyrights Remak S.A.