do góry


Nota prawna


  Niniejszy serwis opracowany został przez Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu ul. Zielonogórska nr 3, jako serwis informacyjny dla odbiorców w kraju i zagranicą.

   

  REMAK SA jest właścicielem witryny www.remak.com.pl.

   

  REMAK SA dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w serwisie informacje były ścisłe i aktualne, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w związku z korzystaniem z informacji zamieszczonych w serwisie. W szczególności dotyczy to kompletności, aktualności i poprawności zamieszczanych informacji. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania Stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.

   

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Całkowite ryzyko z tytułu korzystania z serwisu ponosi Użytkownik.

   

  REMAK SA zastrzega sobie prawo do aktualizacji, wprowadzania uzupełnień, zmian w Serwisie bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym Użytkowników.

   

  REMAK SA zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny.

   

  REMAK SA informuje, że Witryna zawiera elementy chronione zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 jednolity tekst z późniejszymi zmianami). Witryna może zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii należących do REMAK SA.

  Jakiekolwiek reprodukowanie, powielanie, linkowanie do innych serwisów, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w sposób komercyjny lub do użytku publicznego ww. elementów jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

   

  REMAK SA zastrzega, że wszelkie dane oraz ogłoszenia zawarte w serwisie nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

   

  Serwis remak.com.pl zawiera przekierowania (linki) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

   

  Komunikaty i materiały (w szczególności dane, pytania, komentarze i sugestie) przesyłane do właściciela Witryny pocztą elektroniczną będą traktowane przez REMAK SA jako niepoufne. Mogą być one wykorzystane przez REMAK SA w dowolnym celu, w szczególności do odtwarzania, publikowania, transmitowania i wysyłania. REMAK SA może swobodnie korzystać z wszystkich idei, koncepcji, know-how zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach.
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.