do góry


Raport bieżący nr 16/2018 - Zawarcie umowy.

2018-05-14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 Zarząd REMAK S.A._"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa,

czytaj więcej

Raport bieżący nr 15/2018 - Zawarcie umowy.

2018-05-09

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017, Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację,

czytaj więcej

Raport bieżący nr 14/2018 - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

2018-05-02

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, że w dniu 2 maja 2018 roku wpłynęło zawiadomienie od ESALIENS Senior Fundusz

czytaj więcej

Raport bieżący nr 13/2018 - Wykaz akcjonariuszy na NWZA lista powyżej 5%.

2018-03-22

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych i posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym

czytaj więcej

Raport bieżący nr 12/2018 - Powołanie członka Rady Nadzorczej.

2018-03-22

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 22 marca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu

czytaj więcej

Raport bieżący nr 11/2018 - Uchwały podjęte przez ZWZA

2018-03-22

Zarząd Remak S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak S.A. w dniu 22 marca

czytaj więcej

Raport bieżący nr 10/2018 - Wybór Remak S.A. na wykonawcę zadania.

2018-03-15

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu decyzji Zarządu SUMITOMO SHI FW

czytaj więcej

Raport bieżący nr 9/2018 - Podpisanie listu intencyjnego.

2018-03-15

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny, w którym Budimex S.A., T?cnicas Reunidas

czytaj więcej

Raport bieżący nr 8/2018 - Powołanie członka Zarządu REMAK S.A.

2018-03-12

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 12 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z

czytaj więcej

Raport bieżący nr 7/2018 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2018-02-22

Zarząd spółki REMAK SA przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA, które odbędzie się w

czytaj więcej

Raport bieżący nr 6/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2018-02-22

Zarząd REMAK SA przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 22 marca 2018 roku na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego

czytaj więcej

Raport bieżący nr 5/2018 - Rezygnacja członka Zarządu REMAK S.A.

2018-02-21

W dniu 21 lutego 2018 roku Pan Mariusz Zawisza złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w Zarządzie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń

czytaj więcej
Dane kontaktowe


Formularz kontaktowy

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

logo remak

Informacje o spółce

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

Copyrights Remak S.A.