do góry


Raport bieżący nr 5/2018 - Rezygnacja członka Zarządu REMAK S.A.

2018-02-21

W dniu 21 lutego 2018 roku Pan Mariusz Zawisza złożył rezygnację z funkcji i członkostwa w Zarządzie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń

czytaj więcej

Raport bieżący nr 4/2018 - Zmiana terminu przekazania rocznego raportu okresowego za 2017 rok

2018-02-13

Zarząd REMAK S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018, informuje o zmianie terminu publikacji rocznego raportu okresowego za 2017

czytaj więcej

Raport bieżący nr 3/2018 - Zawarcie umowy.

2018-02-07

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018, Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację

czytaj więcej

Raport bieżący nr 2/2018 - Wybór Remak S.A. na wykonawcę zadania.

2018-01-10

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o otrzymaniu decyzji Zarządu RAFAKO S.A. o

czytaj więcej

Raport bieżący nr 1/2018 - Terminarz raportów okresowych w 2018 roku.

2018-01-04

Zarząd Spółki REMAK SA podaje do wiadomości daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2018: I.RAPORTY KWARTALNE Raport za IV kwartał 2017

czytaj więcej

Raport bieżący nr 45/2017 - Otrzymanie Listu Intencyjnego

2017-12-28

Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny, w którym Budimex S.A., T?cnicas Reunidas

czytaj więcej

Raport bieżący nr 44/2017 - Zawarcie umowy

2017-12-12

Zarząd REMAK S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku podpisaliśmy potwierdzenie przyjęcia do realizacji aneksu do zamówienia z

czytaj więcej

Raport bieżący nr 43/2017 - Podpisanie listu intencyjnego

2017-12-12

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ informuje iż w dniu 12 grudnia 2017 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy REMAK S.A. a

czytaj więcej

Raport bieżący nr 42/2017 - Spełnienie warunku zawieszającego zawarcie Porozumienia trójstronnego

2017-11-30

W nawiązaniu do raportu nr 41/2017, Zarząd REMAK S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku powzięto informację o: uzyskaniu

czytaj więcej

Raport bieżący nr 41/2017 - Zawarcie Porozumienia trójstronnego zmieniającego Zleceniodawcę pod warunkiem zawieszającym

2017-10-31

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 i 22/2016 Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, że w dniu 31

czytaj więcej

Raport bieżący nr 40/2017 - Spełnienie warunku zawieszającego na prace w Elektrowni Jaworzno

2017-10-27

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017, Zarząd REMAK S.A. informuje, że w dniu 27 października 2017 roku powzięto informację

czytaj więcej

Raport bieżący nr 39/2017 - Aneks do umowy kredytowej

2017-10-26

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ informuje, iż Spółka wraz z sześcioma podmiotami Grupy Zarmen

czytaj więcej
Dane kontaktowe


Formularz kontaktowy

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

logo remak

Informacje o spółce

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

Copyrights Remak S.A.