KIEROWNIK BUDOWY

Miejsce pracy: Szczecin oraz budowy na terenie całej Polski

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy (m.in. prowadzenie dziennika budowy i kontrola  wymaganych wpisów o przebiegu zdarzeń, zapewnienie prowadzenia dziennika montażu oraz dziennika robót modernizacyjnych, kierowanie robotami konstrukcyjno-budowlanymi i robotami montażowymi w branży mechanicznej, przestrzeganie  wymogów prawa budowlanego, przepisów i norm technicznych związanych z pełnieniem funkcji Kierownika Budowy),
 • przejęcie protokolarne terenu budowy od Inwestora (organizacja i demobilizacja placu budowy),
 • zapewnienie opracowania planu BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) przy udziale komórki BHP oraz zapewnienie opracowania POR (Projekt Organizacji Robót) dla inwestycji przy udziale biura projektowego,
 • organizacja oraz nadzór nad realizacją robót w oparciu o dokumentację, harmonogram oraz założony budżet,
 • kontrola nad terminową i jakościową realizacją robót, zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,
 • współpraca z Inwestorem i podwykonawcami, wybór podwykonawców i dostawców, kontrola i rozliczanie robót podwykonawców pod kątem zgodności z umową,
 • udział w odbiorach wykonywanych robót oraz przygotowanie (koordynacja) dokumentacji odbiorowej,
 • koordynowanie procesu uzyskiwania pozwoleń i decyzji we współpracy z organami administracji publicznej i gestorami sieci,
 • udział w przygotowaniu i prowadzenie dokumentacji robót, uzgadnianie zamiennych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki – budownictwo, energetyka cieplna, mechanika lub pokrewne),
 • wiedzy i doświadczenia w realizacji obiektów w zakresie energetyki przemysłowej (mile widziane w zakresie gazowych układów kogeneracyjnych),
 • znajomości prawa budowlanego i energetycznego oraz praktycznej wiedzy na temat procesu formalno-prawnego w uzyskiwaniu zgód i decyzji administracyjnych,
 • aktualnych uprawnień budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • aktualnych uprawnień budowlanych w zakresie sanitarnym (mile widziane),  
 • dobrej obsługi komputera, pakietu MS Office oraz programu do harmonogramowania (np. MS Project),
 • prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjności do pracy w delegacji (budowy na terenie całej Polski),
 • dobrej organizacji pracy, samodzielności, umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę na ciekawych projektach,
 • ciekawą pracę w doświadczonym i dynamicznym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do podejmowanych zadań,
 • możliwości do dynamicznego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe.
   

CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres: rekrutacja@remak.com.pl w temacie wiadomości wpisując Kierownik Budowy.

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.