INŻYNIER SPAWALNIK – BRANŻA GAZOWNICZA

Miejsce pracy: budowy na terenie całej Polski

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:

 • nadzór i zapewnienie jakości procesów spawalniczych na obszarze produkcji,
 • analiza przyczyn i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze spawalnictwem,
 • opracowywanie i wdrażanie technologii i instrukcji spawania,
 • czynny udział w sporządzaniu dokumentacji jakościowej i spawalniczej,
 • analiza zgodności zapytań ofertowych pod kątem uprawnień Spółki,
 • nadzorowanie uprawnień spawaczy,
 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem materiałów dodatkowych do spawania,
 • współpraca z innymi działami w Spółce oraz realizacja dodatkowych zadań wynikających z bieżących potrzeb budowy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (min. inżynier),
 • dyplomu IWE wraz z certyfikatem kompetencji i uprawnień VT2,
 • znajomości rynku i specyfiki branży gazowniczej,
 • min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze gazownictwa, urządzeń ciśnieniowych, konstrukcji itp.,
 • znajomości technologii i procedur spawania ze szczególnym uwzględnieniem stali stosowanych na urządzenia ciśnieniowe,
 • znajomości dyrektywy 2014/68/UE, norm zharmonizowanych, ustawy o dozorze technicznym i przepisów dozoru technicznego,
 • znajomości i umiejętności sporządzania dokumentacji spawalniczej/jakościowej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności czytania rysunku technicznego,
 • samodzielności, systematyczności, wysokich umiejętności interpersonalnych, umiejętności pracy pod presją czasu, dyspozycyjności,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce sektora energetycznego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do podejmowanych zadań,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenia grupowe.


 
CV obejmujące informacje określone art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) prosimy kierować na adres: rekrutacja@remak.com.pl w temacie wiadomości wpisując "Inżynier spawalnik – branża gazownicza".

Powrót

Formularz kontaktowy

Uzupełnij przynajmniej jedno z poniższych
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam (-em) poinformowana (-ny) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.

Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.

Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.

Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.

Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.

Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.

Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.