do góry


Realizacja systemu odpopielania dla nowobudowanych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole w formule „pod klucz"


  Nowością wśród dotychczasowych realizacji kontraktów jest fakt, że prowadzone prace stanowią przekrój wielu branż, m.in. oprócz montażu konstrukcji i urządzeń technologicznych w ilości około 2 000 ton w zakresie prac naszego Przedsiębiorstwa jest wykonawstwo prac budowlanych takich jak stropy żelbetowe, ściany murowane oraz obudowa budynków i izolacja zbiorników. Ponadto oprócz wspomnianego montażu znaczna część, stanowiąca około 1 400 ton urządzeń, rurociągów oraz konstrukcji wsporczych jest przez Remak S.A. również dostarczana na teren budowy, a przytoczona formuła „pod klucz” sprawia, że odpowiedzialność za realizację nie kończy się wraz z końcem montażu a rozciąga się również na prawidłowy rozruch zamontowanej Instalacji..

  Doświadczenie jakie zdobędziemy przy realizacji tego Kontraktu będzie kamieniem milowym, który znacznie rozszerzy zakres prac oferowanych w ramach realizacji strategii firmy.


  Galeria zdjęć:

  • Centralna stacja załadunku popiołu
  • Zbiornik magazynowy popiołu
  • Rurociągi popiołu
  • Montaż stropu betonowego

  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.