top

About us

Our core business is repair and modernization of steam and water boilers and the installation of power equipment, flue gas desulphurisation installations, electrostatic precipitators, industrial installations, pipelines. In addition, the company carries out specialized welding, radiographic works and develops repair technologies.   Currently, we employ over half a thousand employees. The staff are people with extensive knowledge, gained on many construction sites in Poland and abroad. Constructors and technicians REMAK S.A. They are the authors of many original solutions and repair technologies. An important group of employees are highly qualified welders. Currently, more than 100 welders with EN-287-1:

Our worksLatest news

Raport bieżący nr 23/2017 - Wprowadzenie REMAK S.A. do umowy na wydawanie gwarancji.

2017-07-13 15:13

Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, iż w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał informację o podpisaniu aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej pomiędzy: Zarmen Sp. z o.o. a Korporacją Ubezpieczeń

read more

Raport bieżący nr 22/2017 - Aneks do umowy kredytowej

2017-06-26 15:15

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB31/2016 Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ informuje, iż Spółka wraz z pięcioma podmiotami Grupy Zarmen w dniu 26 czerwca 2017 roku podpisała z Bankiem Pekao S.A. aneks do solidarnej umowy

read more

Raport bieżący nr 20/2017 - Powołanie członka Rady Nadzorczej.

2017-06-12 14:06

Zarząd REMAK S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Pana Pawła Skowrońskiego w skład Rady Nadzorczej Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Pawła Skowrońskiego

read more


Our offer

We can boast of a rich commercial and service offering supported by a number of certificates confirming the professionalism and reliability of our services. Many years of experience in their implementation by highly qualified staff is always supported by numerous references. In our offer special services deserve special attention such as:Gallery

How to find usContact us


Contact form

"I agree to the processing of personal data by REMAK SA in order to answer the question, according to the law of dn. 29.08.1997 about protection of personal data."

Management Office

  •      Address: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  •    email: zarzad@remak.com.pl

  •     Phone:+48 77 455 20 11

Office of the company

  •      Address: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  •    email: remak@remak.com.pl

  •     Phone:+48 77 44 87 212

logo remak

Company information

District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw,
XII Commercial Division of the
National Court Register: 0000021123
Share asset: 7.500.000PLN, Paid up asset: 7.500.000PLN
PEKAO SA - II O/Opole nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

Copyrights Remak S.A.