do góry


Do pobrania


   

  Dokumenty Spółki

   

  Dokument
  Pobierz
  Postanowienie o nadaniu numeru NIP
  Postanowienie o nadaniu numeru REGON
  Aktualny odpis KRS
  Statut Spółki

   

   

  Dokumenty Organów Spółki

   

  Dokument
  Pobierz
  Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Regulamin Rady Nadzorczej
  Regulamin Zarządu

   

  Dokumenty różne

   

  Dokument
  Pobierz
  Ogólne Warunki Zakupu
  Lista referencyjna (en)
  Logo REMAK  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.