do góry


CERTYFIKATY


  Główne normy dotyczące systemów zarządzania podkreślają rolę ciągłego doskonalenia. Dlatego stosujemy metody bazujące na normach ISO oraz niezależnej ocenie i certyfikacji systemów zarządzania, jako sposobu udokumentowania zgodności z wymaganiami odkąd tylko one powstały.

  Nasze kierownictwo dostrzega wartość dodaną, płynącą z poddania systemu zarządzania niezależnemu auditowi przeprowadzonemu przez renomowane jednostki certyfikujące, czego wynikiem są zdobyte ostatnio kontynuacje wieloletnich certyfikatów:

   

       
       
           

   

   

   

  Certyfikat TÜV NORD, Nr 07/202/9120/EN/2022/17, wg EN ISO 3834-2 wraz z załącznikiem w zakresie jakości spawania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych oraz rurociągów
   
  Certyfikat TÜV NORD, Nr 07/202/9120/HZ/2022/17, wg dyrektywy 2014/68/UE z załącznikiem w zakresie potwierdzenia o stosowaniu przez WYTWÓRCĘ systemu zarządzania jakością
   
  Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
  wytwórcy konstrukcji stalowych budowlanych
  do klasy EXC3 wg EN 1090-2
     
           

   

   

   

  Pozyskane inne certyfikaty:

    Certyfikat TUV NORD w zakresie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych, kotłów parowych i rurociągów wg przepisów AD200-Merkblat HP0,

   

  Ocena procesu spawalniczego wg programu certyfikacji MS-0013183  
       

   

    Uprawnienie UDT nr 2-609/1 uprawniający do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.

   

  Uprawnienie UDT nr UC-16-13-E/3-13 uprawniające do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.  
       

   

    Uprawnienie UDT nr UC-16-13-W/3-13 uprawniające do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, kotłów parowych o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągów technologicznych acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara.

   

  Uprawnienie UDT nr UC-16-13-P/2-13 uprawniający do dokonywania modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów  
       

   

    Certyfikat TUV Rheinland w zakresie spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 dla procesów spawalniczych: 111, 135, 136 141

   

  Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli  
       

   

    Uznanie kompetencji Laboratorium badań nieniszczących wg normy EN ISO/IES 17025 do wykonywania badań w zakresie działania TÜV Rheinland.

   

  Świadectwo UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych  NR LBZ - 095/16 wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005  
       

  Dodatkowo uzyskane:

  •  
  • Certyfikat TUV Rheinland w zakresie systemu jakości w spawalnictwie spełniającego wymagania PN-EN ISO 3834-2 dla kotłów wodnorurkowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, elementów konstrukcji spawanych, i elementów nawierzchni torowych.
  •  
  • Certyfikat spawalniczy TUV Rheinland w zakresie konstrukcji stalowych do klasy EXC3 wg EN 1090-2 
  •  
  • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

  Galeria zdjęć:

  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY
  • CERTYFIKATY

  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.