do góry


Budowa Kędzierzyn


  Montaż kotła OP-140 i jego urządzeń pomocniczych w tym Elektrofiltru wstępnego , filtru workowego i instalacji produktu podprocesowego następujących parametrach wydajność 140 t/h, temperatura 495°C, ciśnienie 75 BAR w "Nowej Elektrociepłowni" w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A dla Rafako S.A.


  Galeria zdjęć:

  • Budowa Kędzierzyn
  • Budowa Kędzierzyn
  • Budowa Kędzierzyn
  • Budowa Kędzierzyn
  • Budowa Kędzierzyn
  • Budowa Kędzierzyn

  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.