do góry


Budowa Bloku Elektrowni Jaworzno


  Zakres prowadzonych przez nas prac objętych umową obejmuje montaż Pakietu 1 części ciśnieniowej  kotła.  Prace montażowe rozpoczęliśmy  sierpniu 2016, a planowane  ich zakończenie to kwiecień 2018 roku.

  Parametry kotła :

  • Wydajność 2390 t/h

  • Temperatura 603 °C


  Galeria zdjęć:

  • Budowa Bloku Elektrowni Jaworzno
  • Budowa Bloku Elektrowni Jaworzno
  • Budowa Bloku Elektrowni Jaworzno
  • Budowa Bloku Elektrowni Jaworzno

  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.