do góry


Badania niszczące i nieniszczące, spawalnictwo i kontrola jakości


  Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości. Własne warsztaty produkcyjne oraz stanowiska spawalnicze na montażach wyposażone są w nowoczesne agregaty i sprzęt spawalniczy, maszyny do obróbki cieplnej oraz urządzenia pomocnicze. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do stosowania zawansowanych metod spawalniczych i kontroli jakości.
  Dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, trwałości i niezawodności wykonywanych konstrukcji wymagane jest zapewnienie najwyższej jakości podczas każdego etapu wytwarzania czy montażu, stosowanie materiałów najwyższej jakości, a także sprawdzonych technologii spajania. Aby zagwarantować klientowi wysoką jakość o kontrolę podczas prac montażowych i produkcyjnych dba kadra wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów kontroli jakości, inspektorów kontroli jakości IWI-C oraz kadra międzynarodowych inżynierów spawalników IWE/EWE.
  Nasi specjaliści dbają o wysoką jakość, pełnią stały nadzór nad prowadzonymi realizacjami, współpracują z klientem, współpracują z jednostki inspekcyjnymi oraz opracowują pełną dokumentację jakościową zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami specyfikacji.

   

  Firma posiada certyfikowane zaplecze badawczo laboratoryjne, które wykonuje badania niszczące i nieniszczące połączeń spawanych oraz elementów konstrukcji stalowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii.
  Własny warsztat spawalniczy umożliwia szkolenia spawaczy, prowadzenie egzaminów z udziałem jednostek strony trzeciej i nadawanie uprawnień.
  Posiadamy własne Laboratorium badań niszczących oraz nieniszczących. Laboratorium posiada uznanie UDT oraz System Jakości Laboratorium zgodny z PN EN ISO/IEC 17025:2005.
  Wysoko wykwalifikowana kadra spawalników i instruktorów spawalnictwa opracowuje i wykonuje skomplikowane technologie spawania po uzyskanie certyfikowanej przez jednostkę strony trzeciej uznaną procedurę WPS, WPQR.
  Specjalnie zaprojektowany i przystosowany budynek umożliwia stosowanie wszystkich rodzajów badań radiograficznych. Laboratorium wykonuje pełen zakres badań nieniszczących: radiograficznych RT, ultradźwiękowych UT, magnetycznych MT, penetracyjnych PT, szczelności LT i wizualnych VT. Personel badań nieniszczących certyfikowany jest zgodnie z normą EN ISO 9712.
  Nasze Laboratorium Badań Niszczących wykonuje badania mechaniczne wytrzymałościowe: zginanie, rozciąganie, udarność, badania twardości, staloskopie, a także badania metalograficzne, makroskopowe i mikroskopowe.

  Galeria zdjęć:

  • Uznanie kwalifikacji Laboratorium przez UDT
  • Uznanie kwalifikacji Laboratorium przez TÜV Rheinland
  • Badania radiograficzne rentgenowskie. Hala naświetlań. Lampa ERESCO 42 MF4.
  • Badania mikro, makro i pomiary twardości. Próbki po badaniach. Typowe i nietypowe kombinacje kształtów i materiałów.
  • Mikroskop próbka
  • Pomiar twardości metodą Rockwela, Brinella, Koop – w pełni zautomatyzowany twardościomierz INNOVATEST z serii FALCON

  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.