Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2019-02-28 14:46:00

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 i § 23 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 28 marca 2019 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108).

Przejdź do pełnej treści ogłoszenia...


wszystkie artykuły
Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.