do góry


RYS HISTORYCZNY


  Firma rozpoczęła swoją działalność w 1970 roku jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do świadczenia usług remontowych, modernizacyjnych oraz do montaży urządzeń energetycznych.

   

  W latach 70 zasięgiem świadczonych usług objął większość elektrowni w środkowej i południowej Polsce, zdobywając doświadczenie w działalności modernizacyjnej. Wtedy nastąpił również początek eksportu usług, który rozwijał się dynamicznie w latach osiemdziesiątych.

   

  Początek lat 90-tych, to - wobec spadku eksportu - koncentracja na robotach wykonywanych w kraju. Równocześnie, w celu dostosowania struktury przedsiębiorstwa do wymogów zmieniającego się rynku, rozpoczęto zmiany restrukturyzacyjne, głównie związane z organizacją, strukturą zatrudnienia i gospodarka finansową.

   

  Od 23 listopada 1994 roku akcję REMAK S.A. są notowane na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

   

  Zakończeniem tych przedsięwzięć była prywatyzacja (1 grudnia 1993 roku). Głównymi właścicielami spółki byli wtedy Elektrim S.A. i Rafako S.A.

   

  Ponowny duży rozwój usług eksportowych nastąpił w 2003 roku i jego wysoki poziom trwa do chwili obecnej.

   

  Obecnie głównym właścicielem spółki jest ZARMEN Sp. z o.o.
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.