do góry


Portret Firmy


  Podstawowym przedmiotem działalności naszej Spółki są usługi remontowe, modernizacyjne kotłów parowych i wodnych oraz montaż urządzeń energetycznych, instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji przemysłowych, rurociągów. Ponadto firma wykonuje specjalistyczne prace spawalnicze, radiograficzne, opracowuje technologie prac remontowych.

   

  Obecnie zatrudniamy ponad pół tysiąca pracowników. Kadrę stanowią osoby, dysponujące ugruntowaną wiedzą, zdobytą na wielu budowach w kraju i zagranicą. Konstruktorzy i technolodzy REMAK S.A. sa autorami wielu oryginalnych rozwiązań i technologii remontowych.
  Ważną grupę zatrudnionych stanowią spawacze o wysokich kwalifikacjach. Obecnie w firmie pracuje ponad 100 spawaczy z uprawnieniami zgodnymi z PN-EN 287-1:2004. Zatrudnieni Spawalnicy to Inżynierowie posiadający świadectwa EWE, IWE oraz aktualny Certyfikat kompetencji wg PN-EN 45013 nadany przez ANB - autoryzowaną krajową organizację Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF z siedzibą w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Firma posiada uznany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) Ośrodek Szkolenia Spawaczy oraz Laboratorium Kontroli Jakości.
   
  Realizując duże zadania inwestycyjne i modernizacyjne często współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami w branży energetycznej pełniąc rolę znaczącego podwykonawcy lub Generalnego Wykonawcy.
   
   
  Dzięki temu jesteśmy przygotowani do realizacji wielu prac specjalistycznych, takich jak wytwarzanie, montaż i remonty kotłów wodnych i parowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz rurociągów parowych. Możemy się również pochwalić posiadaniem Certyfikatu na wykonanie i naprawę urządzeń ciśnieniowych wg instrukcji AD HP0.

   

  Dodatkowo realizujemy wszelkie usługi w zakresie remontów, modernizacji i montaży obiektów energetycznych takich jak kotły wodne i parowe, zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, rurociągi parowe, naprawy urządzeń ciśnieniowych.
   
  Posiadamy nowoczesną infrastrukturę informatyczną wspomagającą zarządzanie klasy MRPII/ERP. W przedsiębiorstwie w szerokim zakresie wykorzystuje się systemy CAD/CAM. Posługujemy się również nowoczesną technologią zapewniającą bezpieczną komunikację w sieciach rozległych.
   
  Wdrożony na potrzeby Spółki system controllingu, stanowiący element skutecznego sterowania poprzez ciągłe prowadzenie analizy porównawczej kosztów, system budżetowania i rachunku kosztów, comiesięcznej analizy planu i jego wykonania pozwala na stawianie diagnozy i podjęcie szybkich działań korygujących, z jednoczesnym delegowaniem uprawnień i odpowiedzialności na niższe szczeble zarządzania.
   
  Zdobyliśmy wiele certyfikatów gwarantujących, iż nasze usługi są rzetelne i potwierdzających nasze kompetencje. Posiadamy między innymi Certyfikat Systemu Jakości nadany przez Bureau Veritas Quality International wg normy PN-EN ISO 9001:2000.  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.