do góry


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania


  Swoją Politykę Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" SA wyraża jako:

   

  ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WYTWARZANIE WYROBÓW

  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

  ORAZ ZASPOKAJAJĄCYCH OCZEKIWANIA NABYWCÓW

  RESPEKTUJĄC WYMAGANIA PRAWNE I INNE SPECYFICZNE WYMAGANIA

  W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

  ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA

   

   

  Głównymi celami działalności przedsiębiorstwa są:

   

  • utrzymanie zasady zrównoważonego rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie celu ekonomicznego i rynkowego z zachowaniem pełnej satysfakcji naszych Klientów, pracowników i innych osób związanych z naszą działalnością,
  • utrzymanie wysokiego poziomu jakości i efektywności pracy przy realizacji przedsięwzięć , aby spełnić zidentyfikowane i przewidywane potrzeby oraz oczekiwania Klienta,
  • nawiązanie z Klientem, a także z podwykonawcami, trwałych, partnerskich kontaktów handlowych, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • utrzymanie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników i osób zaangażowanych we wspólne przedsięwzięcia,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na sukcesywne obniżanie i eliminowanie ryzyka zawodowego występującego w miejscach pracy naszych pracowników, jak również pracowników firm współpracujących.

   

   

   Przedsiębiorstwo dąży do postawionych sobie celów poprzez:

   

  • dotrzymanie tempa wymaganiom postępu technologicznego, organizacyjnego i stale podwyższanym progom jakościowym poprzez inwestowanie między innymi w rozwój techniczny przedsiębiorstwa oraz wdrażanie nowych systemów organizacyjnych,
  • wysoką specjalizacje pracowników, stałe podnoszenie ich kwalifikacji i świadomości oraz uwzględnienie ich zaangażowania w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska,
  • utrzymanie posiadanych oraz uzyskiwanie nowych uprawnień, certyfikatów, uprawnień towarzystw klasyfikacyjnych krajowych i zagranicznych w odniesieniu do potrzeb rynku i dla sprostania
   wymaganiom każdego klienta,
  • optymalizowanie emisji zanieczyszczeń, zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska, odpowiednią gospodarkę odpadami,
  • zapewnienie ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • prowadzenie działalności zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania organizacją, uwzględniając dotrzymanie wymagań: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007
  • zobowiązanie Zarządu Przedsiębiorstwa do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów.


   

  Powiązane z celami głównymi cele etapowe każdorazowo, po ich określeniu, są podane
  do wiadomości wszystkich pracowników.

   

   

  Każdego roku polityka podlega przeglądowi i aktualizacji.

   

  styczeń 2017       

   

   

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.