do góry


Montaże i remonty instalacji przemysłowych


  Wykwalifikowana kadra, doświadczenie na rynku, zdobyte i konsekwentnie odnawiane uprawnienia pozwalają dodatkowo na wykonywanie przez naszą firmę montaży i remontów instalacji przemysłowych.

   

  Wśród bardziej znaczących należy nadmienić:

  • Opolwap Tarnów Opolski - montaż pieca MAERZ do wypalania wapna,
  • ZA Kędzierzyn - wymiana absorbera instalacji mocznika, prace remontowe instalacji formaliny, prace remontowe instalacji klejów specjalnych, remont kotła odzyskowego instalacji alkoholi OXO, remont instalacji kwasu azotowego,
  • Cementownia "Górażdże" SA - modernizacja młyna surowca i składu surowca Nr 1,
  • International Paper Kwidzyn SA - prace remontowe instalacji na wydziale papierni, prace remontowe na wydziale celulozowni.

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.