do góry


Wybrane kontakty


  ZARZĄD

   

  Marek Serafin - Prezes Zarządu

  Waldemar Binkowski - Wiceprezes

   

  Nr tel.: +48 77 44 87 212
  E-mail: zarzad@remak.com.pl

   

   

  SEKRETARIAT ZARZĄDU

   

  Sylwia Palmer - Kierownik Kancelarii Zarządu
  nr tel.: +48 77 44 87 212
  E-mail: sylwia.palmer@remak.com.pl
   

  Sekretariat - nr tel.: +48 77 44 87 219
  E-mail: remak@remak.com.pl

   

   

  PROKURENCI

   

  Bogusław Mrzygłód - Z-ca dyr. ds. handlu i marketingu - Dyrektor Biura Handlowego
  nr tel.: +48 77 44 87 215
  E-mail: marketing@remak.com.pl


  Gabriela Cebula - Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych - Główny Księgowy
  nr tel.: +48 77 44 87 218
  E-mail: gabriela.cebula@remak.com.pl

   

   

  DYREKTORZY i KIEROWNICY BIUR

   

  Anna Cebulka - Zastępca Głównego Księgowego
  nr tel.: +48 77 44 87 280
  E-mail: anna.cebulka@remak.com.pl

  Zbigniew Tomczyk - Zastępca Dyrektora Biura Handlowego
  nr tel.: +48 77 44 87 240
  E-mail: zbigniew.tomczyk@remak.com.pl

  Marek Talaga - Kierownik Biura Gł. Technologa
  nr tel.: +48 77 44 87 223 
  E-mail: marek.talaga@remak.com.pl

  Krzysztof Adamczyk - Kierownik Biura Gł. Spawalnika
  nr tel.: +48 77 44 87 230 
  E-mail: krzysztof.adamczyk@remak.com.pl

  Zbigniew Studnicki - Pełnomocnik Prezesa ds. Systemów Zarządzania
  nr tel.: +48 77 44 87 265
  E-mail: zbigniew.studnicki@remak.com.pl

  Adam Stasieńko - Kierownik Biura Obsługi Produkcji
  nr tel.: +48 77 44 87 300
  E-mail: adam.stasienko@remak.com.pl

   

   

   

  KIEROWNICY DZIAŁÓW

   

  Kamila Bednarowska - Kierownik Działu Kadr i Płac
  nr tel.: +48 77 44 87 260
  E-mail: kadry@remak.com.pl

  Andrzej Żelezik - Kierownik Działu Umów i Marketingu
  nr tel.: +48 77 44 87 246 
  E-mail: andrzej.zelezik@remak.com.pl

  Paweł Kamiński - Kierownik Działu Nadzoru Jakości
  nr tel.: +48 77 44 87 270 
  E-mail: pawel.kaminski@remak.com.pl

  Dorota Łysy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
  nr tel.: +48 77 44 87 287 
  E-mail: dorota.lysy@remak.com.pl

  Jan Gralla - Kierownik Działu Obróbki Cieplnej
  nr tel.: +48 77 44 87 320
  E-mail: jan.gralla@remak.com.pl

  Wacław Puciłowski - Kierownik Działu Technologicznego
  nr tel.: +48 77 44 87 220
  E-mail: waclaw.pucilowski@remak.com.pl

  Jan Pik - Kierownik Działu Konstrukcyjnego
  nr tel.: +48 77 44 87 221
  E-mail: jan.pik@remak.com.pl

  Marcel Szymaniec - Kierownik Laboratorium
  nr tel.: +48 77 44 87 270
  E-mail: marcel.szymaniec@remak.com.pl

  Jacek Karliński - Kierownik Zabezpieczenia Technicznego
  nr tel.: +48 77 44 87 304
  E-mail: jacek.karlinski@remak.com.pl

  Andrzej Bajor - Kierownik Działu Controllingu i Rozliczeń
  nr tel.: +48 77 44 87 295  lub  +48 77 44 87 251
  E-mail: andrzej.bajor@remak.com.pl

  Mariusz Młodziński - Kierownik Działu Zakupów
  nr tel.: +48 77 44 87 370 
  E-mail: mariusz.mlodzinski@remak.com.pl lub zakupy@remak.com.pl

  Dział Informatyki
  E-mail: informatyka@remak.com.pl
   

   

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.