do góry


INFORMACJE O SPÓŁCE


  Struktura Akcjonariatu (powyżej 5%)
  Liczba głosów/akcji
  Akcjonariat wg liczby głosów/akcji

  ZARMEN Sp. z o.o.  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem)

  1 548 594 51,62%

  ESALIENS Parasol FIO (zgodnie z zawiadomieniem z dn. 16.02.2017 i z dn. 02.05.2018)

  197 269 6,58%

  PTE PZU S.A. w imieniu OFE PZU "Złota Jesień"  (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem),
  natomiast zgodnie z wykazem akcjonariuszy obecnych na NWZA w dniu 26.01.2017r  posiadał 406.000 akcji/głosów, 13,53% akcji/głosów)

  351 278 11,71%

  Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem)

  236 784 7,89%

  Pozostali

  666 075 22,20%
   

   

  Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 7.500.000 zł i dzieli się na 3.000.000 akcji na okaziciela, w tym:
   
   

  1 400 000

   akcji Serii A

   
   

  100 000

   akcji Serii B

   
   

  500 000

   akcji Serii C

   
   

  1 000 000

   akcji Serii D

   
   
   
  Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2,5zł.  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.